2011-12-12 09:00Nyheter

Välbesökt frukostseminarium om Modern Verksamhetsstyrning

null

Torsdagen den 8 december samlades ett 80-tal chefer, controllers och ekonomistudenter i Volvosalen på Handelshögskolan i Göteborg för att lyssna till Malin Wennebro, managementkonsult på Ekan och Christian Ax, professor i företagsekonomi.

Ämnet för dagen var Modern Verksamhetsstyrning vilket inledningsvis presenterades av Malin.

- Modern verksamhetsstyrning handlar om anpassning. När marknaden och omvärlden förändrar sig måste affären och affärsprocesserna följa med. Då är det också nödvändigt att se över hur vi leder organisationen och fattar beslut. I takt med att det blir allt svårare att identifiera unika affärsmodeller som är beständiga över tid ryms en allt större konkurrensfördel i organisationens förmåga att skapa symbios mellan ledningsmodell och affärsmodell.

Malin redovisade sedan resultatet av den enkätundersökning bland Business Controllers som Ekan låtit genomföra under hösten. Här framkommer bland annat att en övervägande majoritet av företagen menar att utveckling av modeller, processer och verktyg för ledning och styrning är en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft. Vi konstaterar även att vi har en bit kvar till visionen om controllerorganisationen som en intern Business partner. Dagens Business Controllers upplever sig som analytiker, experter och kontrollanter i organisationen medan den önskvärda rollen beskrivs med analytiker, coach och utmanare.

Därefter tog Christian Ax vid och inledde med en återblick avseende utvecklingen av ekonomistyrningsinnovationer. Christian fortsatte därefter med att presentera nya forskningsrön som visar en stark koppling mellan företagskulturen och organisationens benägenhet att ta till sig nya innovationer. Man talar om en överensstämmelse mellan Organisationskultur och Konceptkultur:

"A concept is compatible with an organization's culture when the values and beliefs that are normatively desirable for effective use of the practice are similar to relevant shared values and beliefs of organizational participants"

Se nedan för respektive talares presentation.

Stort tack till alla som var på plats och som bidrog med intressanta reflektioner, inlägg och frågeställningar.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén