2013-05-23 08:22Nyheter

Uppskattad webbföreläsning om prognosen som inte är en budget

null

Den 15 maj genomförde Ekan en mycket uppskattad webbföreläsning tillsammans med ett av Sveriges största fastighetsbolag, Akademiska Hus. Över 100 personer hade anmält intresse att  lyssna till koncerncontroller Andreas Trolläng och regioncontroller Lena Liljefors berätta om om hur de har utvecklat sin prognosprocess.

Från och med hösten 2012 tar organisationen inte längre fram någon budget. Det nya sättet att ta fram prognosen är en viktig pusselbit i det nya arbetssättet och innebär att prognosen i stort sett kan skapas med en enkel knapptryckning. Syftet med prognosen är idag att fungera som ett underlag för diskussion och beslut om omprioriteringar och åtgärder framåt för att nå uppsatta mål, och inte som ett facit att avvikelsehantera mot i efterhand. 

Utveckling av målstyrningen, bland annat med stöd av en bolagsgemensam nyckeltalsbank, är en viktig förutsättning som Lena och Andreas lyfter fram. Den tredje pusselbiten i det nya arbetssättet omfattar former för beslut om resurser nu när det inte längre finns en budget att hålla sig till.

För dig som missade föreläsningen finns nu möjlighet att ta del av denna i
efterhand på arrangörens hemsida, 1company.se. Följ länken här nedanför.

Webbföreläsning: När prognosen får vara en prognos - och inte en uppdaterad budget


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén