2017-09-13 09:26Nyheter

Trafikkontoret planerar för en expansiv byggperiod

null

Göteborg håller på att förändras. Tre stora infrastrukturprojekt, en ny Hisingsbro, nedsänkningen och överdäckningen av E45 mellan centralstationen och Marieholm samt det regionala tågprojektet Västlänken utgör en solid grund. Läggs det sedan till ett stort antal exploateringsprojekt, är det bara att konstatera att Göteborg är mitt i en expansiv och spännande utveckling. Självklart innebär förändringar av detta slag stora utmaningar för Trafikkontoret i Göteborgs Stad, som tillsammans med resten av Göteborgs Stad skall säkerställa en fungerande infrastruktur i staden.

-­­ Vi arbetar tätt tillsammans med Västtrafik och Trafikverket säger Ma-Lou Wihlborg, avdelningschef för Dagliga Leveranser på Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Till syvende och sist så är de som rör sig i staden inte så intresserade av vem som bygger, de vill bara att det skall fungera, och att de vet vad som händer. För att hantera detta så har vi tillsammans med Västtrafik och Trafikverket etablerat en samarbetsorganisation, KomFram Göteborg, där parterna samarbetar för att samordna trafikflödena kring all den utveckling som sker.

KomFram Göteborgs uppdrag är att hjälpa projekt och alla andra som behöver använda stadens gator och andra offentliga ytor för sin verksamhet. De tre huvudmännen driver ett antal olika projekt, men det alla har gemensamt är målet att Göteborg skall fungera under tiden. Ekan Management har varit med och projektlett arbetet i KomFram Göteborg och stöttat i att utveckla den struktur och de processer som behövs.

- Det är lätt att underskatta svårigheten i att driva samarbetsprojekt med tre olika organisationer. Varje organisation har sin egen struktur, sina egna rutiner, sitt eget språk och sin egen kultur. Trots att vi verkar inom samma område, så märker vi hela tiden att det finns skillnader i hur respektive organisation förhåller sig fortsätter Ma-Lou Wihlborg. Det är därför extra viktigt att de konsultbolag och de konsulter vi arbetar med har förståelse och erfarenhet av denna komplexitet och vi ser att Ekan Management har denna förståelse och kompetens.

Vill du veta mer om Ekans uppdrag för Trafikkontoret och KomFram, kontakta Christian Maloney, christian.maloney@ekan.com, 031-761 60 22


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén