2020-04-09 08:00Nyheter

Tips för den agila ekonomifunktionen

null

Alla pratar om Agile och hur agilitet hjälper organisationer att bli mer anpassningsbara, kreativa och motståndskraftiga i komplexa och osäkra tider. Men en viktig del av de flesta organisationer omfattas sällan - nämligen ekonomifunktionen.

För ekonomifunktionen handlar inte agilitet så mycket om att använda små team, kan-bantavlor eller arbeta i sprintar. Istället handlar det mer om det analytiska arbetet som görs för att stödja den operativa verksamheten och affärsverksamheten så att de kan arbeta agilt, anpassa sig snabbt till marknadsförändringar, svara på kundernas krav och utveckla organisationens konkurrensfördelar.

I bloggen Agilebusiness.org beskriver Rikard Olsson och Knut Fahlén på Ekan Management principerna bakom agil ledning (Business Agility Leadership), och hur Agile Finance skiljer sig från traditionell styrning och ledning. Slutsatsen av deras tips är att alla verksamheter som beslutar sig för att gå mot mer Agile Finance kommer åstadkomma:

  • Mer tid att spendera på verksamheten och mindre på siffror.
  • Fler samarbeten mellan avdelningar, grupper och team.
  • Ökad tillit och transparens.
  • Inget dysfunktionellt beteende kring årsslutet.
  • Lägre kostnader och ökad lönsamhet. 
  • Ha mer roligt!

Kontakta Rikard Olsson och Kniut Fahlén för mer information om hur du skapar en mer agil organisation.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén