2018-08-30 15:31Nyheter

Tillitsbaserad styrning het fråga på KOMMEK

null

Förra veckan var Ekan Management på plats under årets upplaga av KOMMEK, landets ledande mötesplats inom ekonomi och styrning för kommuner, landsting och regioner. Två inspirerande dagar där vi träffade både välbekanta och nya kunder och pratade möjligheter och uppdrag inför framtiden.

Ett av mässans huvudteman, tillitsbaserad styrning, bygger på en samling metoder för att öka tilliten till brukare och brukarmötande yrkesgrupper, framtaget av Tillitsdelegationen. Många mässdeltagare besökte Ekan Managements monter för att diskutera möjligheter och utmaningar för just sina verksamheter.  Fler än 300 personer deltog i vår undersökning där vi ställde frågan; Vilket område har störst potential för tillitsbaserad styrning, anser du? Flest röster fick kundnöjdhet och kvalitet i verksamheten, tätt följt av arbetsmiljö och medarbetarnöjdhet. Flera medverkande ansåg också att det i ett längre perspektiv finns stor potential i det tredje alternativet ekonomi genom bättre hushållning av resurser. Här kan du läsa mer om resultatet och våra reflektioner

På samma tema höll Ekan Management tillsammans med Gryning vård och Borås Stad ett uppskattat seminarium – ”Tillit i praktiken”. Under seminariet presenterades konkreta exempel för hur tillitsbaserad ledning och styrning ser ut i praktiken utifrån ledarskap, samverkan och finansieringsmodeller.

Under torsdagen anordnades lunchseminariet ”Att vara bäst- eller att bli bättre?” tillsammans med landstingsnätverket Best Service med fokus på det utvecklingsarbete som nätverket bedrivit för att öka erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan landets sjukhus. Genom att förflytta fokus från insamling av en mängd olika processmått, till att samla in och arbeta med färre och relevanta nyckeltal, har arbetet skapat utrymme för lärande och större delaktighet från linjens medarbetare och experter.

KOMMEK vittnar om nya sätt att styra och utveckla sina verksamheter och vi på Ekan Management ser fram emot att få förverkliga många av dessa tillsammans med befintliga och nya kunder.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén