2019-11-11 08:10Nyheter

Ta tillvara innovationsmöjligheterna när ni bygger nytt

null

Kommuner och regioner står inför ett flertal utmaningar under de närmaste åren. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i sin ekonomirapport i oktober 2019 att effektivisering är ett av de viktigaste verktygen för kommunala verksamheter för att hantera de ökade kostnaderna. Samtidigt finns det ett stort behov av investeringar inom exempelvis fastigheter så som skolor, äldreboenden och sjukhus.


Att bygga nytt ger en möjlighet att skapa byggnader som dels kan möta framtidens kommunala utmaningar dels ger förutsättningar för att skapa innovation i arbetssätt och därigenom en effektivare offentlig sektor.

Att bygga nytt i offentlig sektor är dock ett tidskrävande arbete som inte sällan omfattar en tidsrymd på närmare tio år från första beslut till färdig byggnad. Genomförandet sker vanligtvis i projektform med stort fokus på kostnad och tid. Kostnadskalkyler görs baserat på det vi känner till idag och ritningarna bygger på de arbetssätt vi känner till. Vi bygger således mer eller mindre samma byggnader som vi alltid gjort. Effektiviseringen blir begränsad och den ekonomiska bördan blir i stället större genom avskrivningar och lån.

Ekan Managements erfarenhet av att driva stora och långa projekt inom såväl offentlig som privat sektor har givit oss tre insikter som vi tror är avgörande för att Sveriges kommuner och regioner skall kunna använda nybyggnationer som effektiva katalysatorer för innovativa språng:

1. Skapa en vision som fokuserar på VAD:et istället för HUR:et
Byggnaden och verksamheten är verktyg för att uppnå en vision. Det är därför avgörande att tidigt i förstudien enas om en vision för verksamheten. VAD är det som skall uppnås? Hämta gärna inspiration från verksamheter som idag ligger långt fram men utvärdera de faktiska effekterna istället för de nya arbetssätten. Tänk också på att de HUR som ni inspireras av i förstudien mycket väl kan vara obsoleta när projektet är klart.

2. Särskilj innovation från byggprojektet
Den innovativa processen för att skapa framtidens verksamhet bör inte ske i byggprojektet utan centralt. Detta ger två fördelar. Kostnadskontrollen för projektet ökar och innovationer kan valideras och implementeras i befintlig verksamhet under byggprojektets gång.
Projektet blir samtidigt en viktig kravställare till innovationsarbetet utifrån de VAD som identifierats.

3. Involvera verksamheten men håll fast vid visionen
Att tidigt engagera den framtida verksamheten i arbetet är en förutsättning för att kunna förverkliga visionen. Samtidigt måste visionen bevakas och bibehållas för att skapa förutsättningar för att ta de innovativa kliven. Att tidigt inleda förändringsarbetet och förklara visionen är därför avgörande för att förverkliga de uppsatta målen.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén