2017-01-17 07:45Nyheter

Stöd för affärsmässig styrning inom Närhälsan

null

Närhälsan ansvarar för den offentligt drivna primärvården i Västra Götaland och har över 100 vårdcentraler i regionen. Sedan 2009 är verksamheten konkurrensutsatt vilket innebär att vi som invånare i regionen fritt kan välja vilken vårdcentral vi går till. I syfte att skapa goda förutsättningar för vårdcentralschefer att tillsammans med medarbetarna driva framgångsrika och lönsamma vårdcentraler, tog ledningen för Närhälsan initiativet till att utveckla ett verktyg till stöd för cheferna. Ekan Management fick i uppdrag att tillsammans med en utvald projektgrupp på Närhälsan ta fram detta verktygsstöd.

Resultatet blev en modell och ett verktyg där chefer själva, och tillsammans med medarbetare, kan simulera olika scenarios i verksamheten. Det kan exempelvis handla om att simulera vad det innebär;

  • om vi lyckas värva x antal nya patienter,
  • om vi gör y antal besök av ett visst slag, eller
  • om vi fokuserar på kvalitetsförbättringar.

Resultatet av det gemensamma arbetet blev ett pedagogiskt och enkelt simuleringsverktyg där vårdcentralerna får en mycket tydlig och direkt koppling mellan förändringar i verksamheten och ekonomiska effekter. Det innebär att diskussioner och beslut kring förändringar blir väl underbyggda och förstådda av såväl chefer som medarbetare. Detta stärker hela verksamhetens förmåga att lägga energin på de förändringar som ger störst nytta och på sikt stärker verksamhetens lönsamhet och därmed långsiktiga förmåga att utvecklas.

Närhälsans ekonomichef, Per Nyström, konstaterar att:

- Modellen har verkligen kommit till stor användning och den har bidragit till att öka förståelsen för hur verksamhet och ekonomi hänger ihop på en vårdcentral. Det är en viktig grund för att kunna bedriva så framgångsrik verksamhet som möjligt.

Vill ni veta mer om arbetet kontakta Rikard Olsson (ansvarig Strategi & Verksamhetsstyrning) eller Petra Lundgren (Projektledare) på Ekan Management.

rikard.olsson@ekan.com, 031-761 60 25, petra.lundgren@ekan.com, 031-761 60 11


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén