2015-01-23 07:45Nyheter

Stockholmshem: Stora kliv mot affärsstödjande ritningshantering

null

Under projektering och byggfasen skapas ritningar och en mängd information om fastigheten som är av stor nytta för förvaltningen men som i många fastighetsbolag är svårfångad med dagens arbetssätt. De fastighetsbolag som lyckas ta tillvara på denna information skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv förvaltningsplanering, effektiva åtgärder och minskat omarbete.

Ritningar och tillhörande teknisk information om en fastighet utgör grunden för både kostnader och intäkter under en byggnads livscykel. Bättre kunskap om ytor och dess potentiella användning ökar intäkterna och möjliggör minskade kostnader.

- För att motverka slentrian som är vanlig i samband med ritningshantering i fastighetsbolag genomförde vi från Ekan översynen tillsammans med representanter från många olika verksamhetsområden inom Stockholmshem, berättar Christoffer Mathiasson på Ekan Management som har lett översynen. 

- Nu har vi en väldigt bra handlingsplan på kort och lång sikt där vi har tydliga aktiviteter att jobba efter för att lyfta oss ytterligare inom området och använda vår förvaltningsinformation på ett effektivare sätt. Vi kan nu styra arbetet inom ritningshantering efter våra egna förutsättningar då det är viktigt att arbeta systematiskt och inte bara förlita sig på systemstöd säger Allan Hansson, IT-chef på Stockholmshem.

Några resultat redan efter översynen:

  • Nya insikter kring ritningshantering och dess betydelse samt en bred förankring i de olika verksamhetsområdena
  • En strategi och handlingsplan med tydliga steg i konkreta punkter på hur Stockholmshem når en effektivare överlämning från projekt till förvaltning, exempelvis vid hantering av förvaltningsytor, objektsstrukturer och teknisk information.

En av de viktigare insikterna var att hantering av ritningar och teknisk fastighetsinformation är mycket mer än en fråga om IT-system:

  • Det viktiga är att hitta balansen mellan arbetssätt, organisation och system. Det är dessa tre faktorer som tillsammans möjliggör en kvalitetssäker och effektiv ritnings- och informationshantering i förvaltningen.
  • Stora mängder med information ska hanteras, lagras och uppdateras vilket innebär att det behövs tydliga processer med rutiner för överlämningar och ansvarsfördelning.
  • Det krävs kunskap om ritningar och förståelse för hur ritningar kan användas i olika verksamhetsprocesser vilket innebär att organisation behöver arbeta med kulturen kring hantering av ritningar.
  • IT-systemen ska stödja arbetssätt och hantera informationen på ett strukturerat och säkert sätt samt stödja format för BIM.

- Att arbetet genomfördes med bred involvering har gjort att många medarbetare förstår vikten av strategin. Som exempel kunde flera förslag på åtgärder beslutas omgående och vi har nu en möjlighet att verkställa handlingsplanen, tillägger Allan Hansson.

Genom att se ritningar och tillhörande information som ett verktyg för att använda ännu mer i det vardagliga förvaltningsarbetet kommer följderna troligen bli både intäktsökning och kostnadsminskning för Stockholmshem.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén