2017-09-18 07:45Nyheter

Stärkt kompetens inom eHälsa

null

Ekan Management har sedan ett år tillbaka arbetat tillsammans med Stockholms läns sjukvårdsområdeKarolinska universitetssjukhusetDanderyds sjukhusSt Eriks ögonsjukhus, och Södersjukhuset för att utvärdera ESF-projektet eHälsalyftet som har beviljats stöd från Europeiska socialfonden (ESF). 

Projektet avser att utveckla medarbetarnas kompetens gällande eHälsa, ett arbete som görs genom medarbetarledda dialogseminarier i en nätverksmodell med tvärprofessionella grupper inom verksamheten. Ekan Management ansvarar för att löpande utvärdera projektet under hela projektperioden i syfte att stödja projektet att nå de uppsatta projektmålen.

Nu är den första fasen av projektet avslutad och Ekan Management presenterade utvärderingens resultat för cirka 350 chefer, utvecklingsledare och processhandledare. Cirka 1100 dialogseminarier har genomförts och de medarbetare som har medverkat vid seminarierna upplever en tydligt ökad kompetens gällande eHälsa. Efter genomfört dialogseminarium kände majoriteten av deltagarna till innebörden av begreppet eHälsa, de upplevde att det var lättare att använda sig av verktygen kring eHälsa och att de nya kunskaperna som de fick under seminariet var relevanta och användbara i deras vardag.

Projektet är indelat i tre faser och löper fram till slutet av 2018. Anna Segerberg, en av tre konsulter i Ekan Managements utvärderingsteam säger att:

Det är med stor glädje vi konstaterar att projektet har skapat konkreta resultat i form av höjd kompetens inom eHälsa hos medarbetarna. Vi ser mycket fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med eHälsalyftet och ESF-rådet.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén