2012-03-20 09:33Nyheter

Standard förenklar köp av managementkonsulttjänster

null

Nu finns en europeisk standard för hur managementkonsultföretag kan beskriva sina tjänster på ett tydligt och enhetligt sätt. Syftet är att förbättra transparensen och förståelsen mellan kunder och managementkonsultföretag. Detta borde leda till bättre resultat från konsultuppdrag och reducera hinder för gränsöverskridande handel med managementkonsulttjänster. Med ökad tydlighet blir det enklare att jämföra olika företag och det ger tryggare upphandlingar. Sverige och SIS har varit drivande i det internationella arbetet inom CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen. Standarden heter Managementkonsulttjänster SS-EN 16114:2011.

– Alla vinner på att utgå från en gemensam struktur vid upphandling av managementkonsulttjänster. Vi hoppas att den nya standarden ökar insikten om att tjänsterna bygger på öppenhet, samverkan och kompetensutbyte mellan köpare och säljare. Syftet är att uppdraget ska genomföras på ett effektivt sätt utifrån de verkliga förutsättningarna som gäller i det enskilda fallet för att realisera målet med uppdraget. Större öppenhet ger en mer effektiv process som blir billigare för både köpare och säljare, säger Lars Aspling i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter (SAMC) som varit svensk representant och sakkunnig i den tekniska kommitté som i tre år arbetat med utformningen av den nya europeiska standarden.

Ekans VD Dag Larsson är ordförande i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter sedan 1 januari 2012. Läs även om nyheten på Ekans hemsida.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén