2014-04-23 12:45Nyheter

Så ska svensk industri bli bäst i världen

null

I linje med Ekan Managements satsning på industrisektorn tar vi nu ett stort kliv in i debatten. Genom aktivt deltagande i satsningen Produktion2030 strävar vi tillsammans med representanter från akademin och industriföretag så som SKF, Volvo AB, Volvo Cars, ABB, Electrolux och Sandvik mot den framtagna visionen:

”År 2030 är Sverige förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster och företagen utmärks av innovativ produkt- och produktionsutveckling samt ledarskap”.

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 tar sin utgångspunkt från agendan Made in Sweden 2030 framtagen av Teknikföretagen i nära samarbete med Svenska Produktionsakademin, Swerea IVF, Chalmers, KTHoch IF Metall

I slutet av mars träffades 130 personer för att under en heldag diskutera kring trender och osäkerheter samt vilka styrkor svensk industri besitter. Jan-Eric Sundgren, numera rådgivare åt AB Volvos VD och ofta anlitad expert inom FoU, är ordförande för Produktion2030. Han avslutade dagen genom att tala om vikten av initiativet och sin tilltro till att det kommer att vara en katalysator som kommer leda svensk industri i riktningen mot visionen.

Ekan Management ingår i det fortsatta visionsarbetet som fortsatt drivs genom sex specialistgrupper:

- Hållbar och resurseffektiv produktion

- Flexibla tillverkningsprocesser

- Virtuell produktionsutveckling och simulering

- Människan i produktionssystemet

- Produkt och produktionstjänster

- Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Målet med programmet är att ta fram underlag för träffsäkra investeringar inom forsknings- och
innovationsprojekt, kunskaps- och tekniköverföring till SME, mobilitet, utbildning och internationalisering.

Ifall du har frågor kring arbetet som genomförs inom ramen för Produktion2030 är du välkommen att kontakta Patrik Axelsson eller Petra Lundgren på Ekan Management.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén