2015-05-21 13:10Nyheter

Så påverkar Internet of Things fastighetsbranschen

null

Onsdagen den 6 maj samlades 50 engagerade deltagare från bostads- och fastighetsbranschen på Chalmers Teknikpark för att lyssna till och diskutera kring fem föredrag om Internet of Things (IoT) i fastigheten. Deltagarna representerade ett brett spektrum av branschen med allt från ägare och förvaltare till arkitekter och leverantörer.

Talarna var utvalda för att även de skulle representera en god bredd inom branschen och ge en förtydligad bild av hur trenderna kring IoT ser ut inom branschen idag.

 

HSB Living Lab - Shea Hagy, projektledare
Shea Hagy presenterade Living labs visionära mål i kombination med konkreta planer för projektet.

Shea diskuterade kring hur vi kommer att bo i framtiden och vikten av att skapa flexibla boendeformer för att anpassa bostäderna till en föränderlig värld. Grundtanken med Living Labs utformning, förutom att vara ett levande laboratorium där man studerar boendes beteendemönster över lång tid, är att jobba med moduler som kan ändras och korrigeras för att passa växlande behov. Shea uppfattar byggbranschen som trögrörlig och konservativ, vilket utgör en stor utmaning.

 Göteborg Energi - Dan Bergman, Affärsutvecklare Energitjänster
Dan gav oss deras bild av hur den uppkopplade fastigheten kan övervakas och styras för att energi- och resursoptimera - inspirerande tankar kring möjligheter i den uppkopplade fastigheten.

Göteborg Energi har kommit långt i sitt arbete med att följa upp och övervaka värme i fastigheter och bostäder. Dan gav oss många insikter kring befintliga och framtida användningsområden gällande hur man kan sänka sina kostnader och effektivisera sin uppvärmning genom den uppkopplade fastigheten. 

Chalmers och HSB Living Lab – Christian Marx forskare inom multi-sensorteknik
Christian är mycket involverad i projektet med de tusentals sensorer som ska monteras inne i HSB Living Lab.

Christian gav oss en inspirerande resa från ytterst detaljerad teknik till de möjligheter sensorisk övervakning ger oss i fråga om styrning och kontroll. Han lyckades på ett underhållande sätt förklara hur sensorer på rätt ställen kan bidra till att verkligen optimera användningen av lokaler och skapa förståelse för hur vi använder fastighetens olika funktioner. Exemplen sträckte sig från användningen av ett kontor till hur ett kylskåp kan anpassas för att minska energiförbrukningen under exempelvis matlagning då man öppnar och stänger dörren många gånger under en period.

Electrolux Professional Laundry - Patrik Gunnarsson produktspecialist och Bo-Lennart Jonasson kategorichef
Patrik Gunnarsson och BO-lennart Jonason har båda lång erfarenhet av hur man skapar den uppkopplade tvättstugan och hur den skapar värde för hela fastigheten.

Patrik och Bo-Lennart levererade en underhållande och informativ dialog som bidrog med relevanta tankar kring tvättstugans roll i bostaden och hur utveckling av denna skapar både trygghet och värde för de boende.  Vi fick en genomgång av hur teknikutvecklingen har gått från en handskriven lapp till en digital portal som skapar nya möjligheter till trygghet och väl fungerande underhåll. De talade även om hur tänket kring tvättstugan har utvecklats genom åren och vilka nya möjligheter och utmaningar de ställs inför, allt från att undvika stöld av kläder till hur anpassningar sker för att passa de boendes preferenser.

Ekan Management – Rikard Olsson senior managementkonsult, fd chefscontroller på AstraZeneca
Rikard är en drivande kraft inom nytänkande kring styrning och ledning med lång erfarenhet av att förändra hur vi ser på planering och uppföljning.

Rikard knöt ihop eftermiddagen genom att reflektera kring den uppkopplade fastigheten i relation till de senaste trenderna inom styrning och ledning. Rikard diskuterade kring hur verksamheter med hjälp av den nya tekniken kan lyfta sig från utveckling för att möta konkurrenter till att själva sätta standarden på marknaden. En underhållande och insiktsfull reflektion som utmanade många av deltagarna att tänka nytt. 

Eftermiddagen avslutades med mingel över en enklare förtäring och många intressanta fortsatta diskussioner.

Formen och ämnena skapade ett intressant forum där nya kontakter skapades och nya tankar väcktes. Flera delatagare bad oss upprepa detta seminarium längre fram för att följa utvecklingen inom branschen och IoT generellt.

Stort tack till er som deltog och välkomna tillbaka nästa gång!


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén