2016-10-06 07:45Nyheter

Ramavtal och uppdrag hos Svenska Kyrkan

null

Ekan Management har tecknat ramavtal med Svenska Kyrkans nationella nivå omfattande rådgivnings- och utredningsarbete kopplat till fastighetshantering och systemstöd. Avtalstiden är med start i april 2016 på två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Som ett första uppdrag har Ekan sedan i Juni stöttat i arbetet med en förstudie till ett gemensamt IT-stöd för fastighetshantering med syfte att tydliggöra församlingarnas behov av systemstöd, information och kompetens avseende fastighetsförvaltning. Arbetet utförs i tillsammans med enheten för fastighetsstöd som ansvarar för stöd och samverkan i fastighetsfrågor inom Svenska kyrkan.

Kort om Svenska Kyrkan:

Svenska kyrkan har cirka 6,2 miljoner medlemmar, 63,2 procent av befolkningen, och är en av de största fastighetsägarna i Sverige och förvaltare av landets största sammanhållna kulturarv. Antalet kyrkor och kapell som ägs av Svenska kyrkan uppgår till närmare 3 400, av dem är drygt 3 000 skyddade av kulturmiljölagen. Verksamheten på nationell nivå utförs till största delen vid kyrkokansliet i Uppsala med ca 380 anställda. Utomlands arbetar närmare 100 personer. Svenska kyrkan bestod 2015 av 1 365 församlingar och 31 utlandsförsamlingar.

”Det är med stolthet som vi på Ekan Management kan meddela om ett nytt ramavtal med Svenska Kyrkan. Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med fastighetsfrågor, särskilt med systemfokus, och jag ser fram emot att se hur våra konsulter kan bidra till Svenska Kyrkans utveckling” säger Dag Larsson, VD på Ekan Management.

Kontaktperson Svenska Kyrkan: Henrik Engqvist, projektledare henrik.engqvist@svenskakyrkan.se


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén