2019-10-29 14:44Nyheter

Opportunity Day – Tillsammans formar vi morgondagens verklighet

null

På torsdag 31 oktober uppstår Opportunity Day för 4:e gången på Post Hotell i Göteborg. Syftet är att skapa kontaktytor mellan näringsliv och utrikes födda som vill in på arbetsmarknaden. Som Opportunity Day själva säger: Att underlätta rekrytering av personer med annan etnisk bakgrund handlar inte om välgörenhet. Tvärtom. Företag som rekryterar personer med utländsk bakgrund är framgångsrikare än de som inte gör det. Dessutom gynnar inkludering på arbetsmarknaden både enskilda individer och samhället i stort.

Opportunity Day representerar allt som Ekan Management står för: att utmana, att involvera och att förverkliga. Det handlar om att tillsammans forma morgondagens verklighet och om att vara smart och agera proaktivt i en föränderlig värld. Rent praktiskt handlar Opportunity Day för Ekan om att vara en positiv kraft och bidra till en bättre tillvaro - för de utlandsfödda som integreras i sin nya verklighet genom anställning, för företagen som får tillgång till underutnyttjade kompetenser, liksom för samhället som omvandlar segregation till integration och därigenom stärker såväl försörjningskvoter som stolthet och förtroende.

Vi vet, och många med oss, att förändring är ett normaltillstånd. Det är periodvis möjligt att undvika förändring, men det i sig är en aktiv handling att försöka avvika från omvärlden eftersom omvärlden är i ständig förändring. Förändringsmotstånd bygger efter hand upp en förändringsskuld som för eller senare måste hanteras. Därför är förändring ett normaltillstånd. Segregering är en sådan aktiv handling av att motsätta sig förändring. Segregation är en förändringsskuld och den kommer med ett högt pris. Integrering är motsatsen, nämligen en aktiv handling för att proaktivt hantera förändring. Opportunity Day är en viktig arena för integrering.

Bakgrund Opportunity Day:
En debattartikel 2015 i Göteborgs-Posten rörde om i grytan på Göteborgs stadsledning. Artikeln var undertecknad av företrädare för företag som av olika anledningar ville se bättre samarbete mellan näringslivet och offentlig verksamhet i Göteborg för att motverka segregation.

Som svar på debattinlägget bjöd Arbetsmarknad Vuxenutbildning i Göteborg in företagare till 2 stycken frukostseminarier under temat ”Riktiga och viktiga jobb” för att undersöka om det fanns en vilja att medverka till att få ut fler utrikes födda i arbete. Det fanns en trötthet avseende praktikplatser - en trötthet från både arbetsgivare, jobbsökande och inte minst från Arbetsmarknad Vuxenutbildnings dåvarande förvaltningschef, Jan Elftorp. Praktikplatser fyller en viktig funktion men andelen som fick en riktig anställning efter genomförd praktik var alltför få.

En av de företagare som deltog på dessa frukostar var Helena Lindahl. Hon lyssnade in framträdanden och efterföljande diskussioner. Hon upptäckte ett öppet fönster där det saknades kunskap och medvetenhet om allt som fanns att tillgå i det offentliga men som få företagare var medvetna om. Samtidigt kom hon också till slutsatsen att “möjligheter” var ett ord som inte framträdde tillräckligt - Möjligheter att med mångfald driva förändring, utveckling och innovation.

2016 bjöd Helena Lindahl in till det första Opportunity Day där hon fick stor draghjälp Arbetsmarknad Vuxenutbildning, Business Region Göteborg och inte minst av Petter Stordalen som driver all sin verksamhet med hjälp mångfaldens möjligheter.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén