2011-10-10 09:35Nyheter

One Company - konkurrenskraft för framtiden

null

Den 6 oktober genomförde Ekan ett mycket uppskattat frukostseminarium i våra nya lokaler på Styrmansgatan 2 i Stockholm. Dag Larsson, Vd för Ekan, inledde med att beskriva de utmaningar som många företag och organisationer står inför till följd av ökad komplexitet, föränderlighet, internationalisering och konkurrenstryck. Som ett resultat av denna utveckling uttalar företagsledare idag ett tydligt behov av att konsolidera verksamheten och att skapa ”Ett företag” för att möjliggöra en långsiktigt lönsam och konkurrenskraftig verksamhet.

Därefter tog Kerstin Anderson, Vice Vd på IL Recycling, vid för att berätta om deras framgångsrika förändringsresa. När Kerstin tillträdde sitt uppdrag för tre år sedan kom hon till ett företag som genomgått en period av kraftig tillväxt i kombination med en breddning av verksamheten. Dessutom stod organisationen mitt i ett  betungande införande av nytt affärssystem. Det medförde att företaget befann sig i en situation av stor arbetsbelastning, brandkårsutryckningar, bristande kommunikation och lokala lösningar. Konsekvenserna visade sig i form av missnöjda kunder, hög stressnivå bland medarbetarna och otillfredsställande lönsamhet. Koncernledningen initierade därför ett större förändringsarbete med den övergripande visionen om en långsiktigt konkurrenskraftig verksamhet och ”Ett IL Recycling”. Förändringsarbetet omfattade såväl arbete med gemensamma värderingar, utveckling av målstyrning samt etablering av en modell för processorientering och kontinuerligt förbättringsarbete med stor delaktighet från hela den rikstäckande organisationen.

Redan idag ser man positiva effekter i form av:

• Ökad effektivitet och lönsamhet
• Ett gemensamt arbetssätt, enkelhet och tydlighet
• Helhetssyn – ett IL Recycling
• En plattform för ett kontinuerligt arbete med processorientering och förbättringsarbete

En av frågorna från publiken var vad som var nyckeln till framgång. Kerstin lyfter fram vikten av att man hade bestämt sig i ledningen – ”att misslyckas fanns inte”. Hon säger även att den breda delaktigheten var avgörande samt att man tog in konsulthjälp tidigt i processen. ”Tidigare dåliga projektfarenheter kommer sig av att vi tagit in hjälp när det redan hade gått fel, för att rädda upp situationen. Då blir det dyrt och dessutom dålig kvalitet”.

Nu fortsätter IL Recycling sitt förändringsarbetet med att hämta hem hela den identifierade potentialen och med att säkerställa en bestående kulturförändring.

Om du är intresserad att höra mer om IL Recyclings förändringsresa och vad Ekan bistod med i arbetet är du varmt välkommen att kontakta Evelina Kambre-Öberg, evlina.kambre.oberg@ekan.com, +46-8-522 49 151.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén