2016-03-03 15:43Nyheter

Omvärldsarbete som stödjer kärnverksamheten

null

Den 25 februari arrangerade Nobicon och Updatum ett uppskattat seminarium kring digital medie- och omvärldsbevakning. Alan Schürer, Ekan Management, agerade moderator för att lyfta diskussioner och lärdomar från dagen.

Deltagare på seminariet var kommunikationschefer och verksamhetsutvecklare från verksamheter och bolag inom Göteborgs Stad så som Renova, Stadsledningskontoret, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Kretslopp och vatten, Fastighetskontoret, Göteborg Energi och HIGAB samt Västra Götalandsregionen och Havs- och Vattenmyndigheten.

Under dagen framgick tydligt att de flesta organisationer har ungefär samma utmaningar. Nämligen att hitta rätt information, omvandla en stor mängd information till något som är värdefullt för organisationen och olika mottagare, och att sedan sprida och bearbeta informationen och integrera lärdomar.

Samtalen och erfarenhetsutbyten kretsade kring vad som behövs för att lyckas med sitt omvärldsarbete. De flesta var eniga kring att omvärldsarbetet behöver vara en naturlig del av organisationens uppdrag och strategi. Ofta behövs det att någon äger och ansvarar för omvärldsarbetet, att funktionen ligger på rätt ställe i organisationen, samt att det finns en process/arbetssätt för omvärldsarbetet som involverar flera personer, funktioner och avdelningar.

Om du känner igen din organisation i dessa utmaningar är du välkommen att kontakta Alan Schürer för mer information om seminariet eller för exempel på hur framgångsrika företag arbetar med dessa frågor.

Alan Schürer 

Telefon: 070-795 01 07

Epost: alan.schurer@ekan.com


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén