2020-06-24 13:52Nyheter

Offensiva steg mot beyond budgeting inom Medtech och Pharmaceuticals

null

Under de senaste åren har det startats ett flertal initiativ mot en mer dynamisk styrning på flera håll inom branscherna för Medtech och Pharmaceuticals. Ekan Management och Beyond Budgeting Advisory (BBA) har faciliterat samtal, studier och analyser tillsammans med flera av de stora branschaktörerna. Syftet har varit att utforma och anpassa principer för dynamisk styrning och ledning för deras forskningsintensiva och komplexa verksamheter. Flera av dem är nu redo att ta steget att transformera sina styr- och ledningsmodeller med vårt stöd. Sedan slutet av 2018 har vi samarbetat med tre ledande aktörer inom Medtech och Pharmaceuticals och vi är nu glada att med början i höst få hjälpa ett av världens största läkemedelsbolag att implementera två piloter för ny styr- och ledningsmodell byggd på Beyond Budgeting-principerna. Förhoppningen är att kunna gå vidare med en global utrullning under 2021.

Principerna för Beyond Budgeting har utvecklats akademiskt och professionellt sedan 1970-talet. Efter att mycket fokus lagts på att definiera området på principiell nivå under 90- och 00-talen har Ekan Management varit drivande för konceptualisering det för praktisk tillämpning inom ramen för Dynamisk styrning och ledning. Även om behovet var stort före COVID-19, har de senaste månaderna tydliggjort att alla organisationer - stora såväl som små, offentliga och privata – behöver förutsättningar att styra och leda agilt, med resiliens och flexibilitet, och att ta vara på kraften hos kompetenta medarbetare på alla nivåer.

Styrkan hos Ekan Management och Beyond Budgeting Advisory är att vi i många år arbetat med dessa frågor i en stor mängd projekt. Tillsammans med vårt internationella nätverk (Beyond Budgeting Roundtable, BBRT) kan vi kombinera forskning och praktiska erfarenheter hos våra medlemsorganisationer med vår förmåga att leda omfattande transformationsprojekt.

Välkommen att kontakta Rikard Olsson om du vill vet mer om dynamisk styrning och ledning samt hur principerna för Beyond Budgeting kan förändra morgondagens verklighet för din verksamhet.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén