2020-10-13 11:00Nyheter

Nya förutsättningar ställer nya krav på portföljstyrningen

null

I ett läge där mycket av arbetet sker på distans ställs högre och förändrade krav på hur verksamheter effektivt styr, genomför och följer upp pågående utvecklingsinitiativ. Den pågående pandemin och det ekonomiska läget prövar verksamheters förmåga att:

  • Omprioritera och rationalisera våra portföljer
  • Genomföra projekt och utvecklingsinitiativ på distans
  • Styra och leda projekt på distans

Med bristfällig och felaktig information riskerar man att famla i mörker. Konsekvensen kan bli otrevliga överraskningar när initiativen slutförs utan att nå sina mål och realisera förväntade effekter. För att undvika den situationen behöver arbetssätt och informationshantering ses över, justeras och förstärkas efter dagens förutsättningar.

Just nu ställs många verksamheter dessutom inför besparingskrav som både försvårar och förändrar förutsättningarna för att genomföra projekten. Något som även kräver att projektportföljer ses över och anpassas till en förändrad målbild och resurstillgång.

Under goda tider finns det en risk att man åsidosätter förmågor som en verksamhet och ett projektkontor behöver besitta i tider av åtstramning; Snabbhet, innovationshöjd och självförverkligande prioriteras framför förmågan att prioritera och att bedriva initiativ på ett resurssnålt och effektivt sätt. Genom att utveckla eller återta dessa förmågor säkerställs effektivitet och fokus så att verksamheten inte tappar fart i en tid då effektiva åtgärder är avgörande.

Som svar på identifierade utmaningarna föreslår Ekan Management följande två tydliga åtgärder:

1. Genomlys verksamhetens projektportfölj för att skapa bättre kontroll över nuläget, med fokus på nytta, mål och genomförandeförmåga

  • Strategi & Mål och förväntad Nytta - I pågående projekt, återbesök grundsyftet. Säkerställ att målen fortfarande är i linje med verksamhetens prioriteringar.
  • Genomförandeförmåga - Säkerställ så att pågående initiativ har den styrning och struktur som krävs för att kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt med de nya förutsättningarna.

2. Förstärk Projektkontorets långsiktiga förmågor

  • Med utgångspunkt från genomförd genomlysning av projektportföljen, säkerställ att den information som samlats in kan förvaltas och hållas uppdaterad långsiktigt.
  • Definiera och genomför åtgärder för att stärka projektkontorets förmåga att styra projektportföljen på kort och lång sikt.

Med utgångspunkt i lång erfarenhet och beprövade metoder erbjuder Ekan Management genomlysning av projektportföljer som på ett effektivt och träffsäkert sätt sammanställer dess hälsoläge och status. Detta ger verksamheten den information som krävs för att fatta rätt beslut. Vi hjälper även kunder att etablera, utveckla och driva projektkontor och portföljstyrning anpassad efter aktuella behov. Mer information om hur vi ser på projektkontor och portföljstyrning.

Vill du höra mer om hur Ekan Management etablerar och utvecklar projektkontor och dynamisk portföljstyrning är du välkommen att kontakta Lucas Rolfsson, managementkonsult på Ekan Management med mångårig erfarenhet av portföljstyrning i olika branscher.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén