2016-09-30 11:31Nyheter

Nätverksträff om värdegrund i fastighetsbranschen

null

Den 20 september anordnades en nätverksträff inom ramen för nätverket Challengers Network Fastighet med temat: Värdegrund i fastighetsbranschen

Temat var ett önskemål från nätverkets medlemmar som representerar såväl statliga, kommunala som privata fastighetsbolag, förvaltare av både bostäder som lokaler. Träffen inleddes med en gemensam frukost och mingel och fortsatte med att vi fick lyssna till gästföreläsaren Heidi Ketola, TF HR- och kommunikationschef på Lokalförvaltningen, som delade med sig av deras arbete med värderingsstyrd organisation.

År 2011 bildades Lokalförvaltningen genom en sammanslagning av tre olika verksamheter. De förvaltar idag Göteborgs stads skolor och äldreboenden, ett bestånd på ca 2,2 mkvm. För att ena organisationen initierade ledningen för något år sedan en utvecklingsresa, där alla medarbetare på lokalförvaltningen har deltagit och tillsammans skapat bilden av vad de vill stå för.

Några av framgångsfaktorerna för arbetet menar Heidi är förvaltningsledningens engagemang, hög involvering av medarbetare och chefer, processorienterat arbetssätt och förtroende för processen, samt ett tillåtande klimat.

Lokalförvaltningens värdegrund beskrivs i ledorden: Tillsammans, omtanke, helhet och ledande. Ledorden exemplifieras bäst genom storytelling, där medarbetarna själva delar med sig av goda exempel från sin vardag. Dessa historier finns att ta del av här.

Deltagarna på nätverksträffen tyckte att det var väldigt inspirerande att ta del av Lokalförvaltningens resa, vilket märktes på de frågor, diskussioner och erfarenhetsutbyten som lyftes under morgonen. Exempel på reflektioner av nyttan med en gemensam värdegrund:

-En gemensam värdegrund behövs som stöd för att ta rätt beslut i de frågor som inte går att styra via riktlinjer eller policys. Vi fick flera exempel från våra deltagare på både positiva och negativa erfarenheter.

-Det sker ständigtförändringar i vår omvärld och inom organisationen vilket gör att det finns ett återkommande behov av att arbeta med värdegrund, oavsett om en organisation är ung eller gammal.

Nätverket träffas kvartalsvis med nästa nätverksträff planerad till 30 nov 2016. Deltagarna sätter prägeln på vilka ämnen som behandlas på träffarna. Vi söker nya nätverksdeltagare så kontakta oss gärna för mer information om du är intresserad att delta. Jesper Paulsson, Jesper.Paulsson@ekan.com, managementkonsult på Ekan Management.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén