2016-06-13 09:39Nyheter

Nätverksträff i Challengers Network

null

Den 11 maj anordnades en nätverksträff inom ramen för nätverket Challengers Network Fastighet som denna gång hade temat: Migration – hot eller möjlighet för fastighetsbolag?

Nätverkets medlemmar representerar både kommunala och privata fastighetsbolag, såväl bostäder som lokaler. Eftermiddagen började med mingel, mat och dryck och fortsatte med att vi fick lyssna till gästföreläsarna, Elisabet Sandberg och Seroj Ghazarian. Elisabet har en lång och spännande resa som distriktschef i Göteborg Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) där hon har varit ansvarig för bostadsområden som Rannebergen, Hammarkullen och Norra Biskopsgården. Hon bär med sig en unik kunskap och erfarenheter om hyresgäster i allmänhet och migration i synnerhet. Seroj Ghazarian arbetar som intern resurs för Göteborg Stad i frågor som berör mänskliga rättigheter, värdegrund/förhållningssätt, likabehandling och likvärdig service. Presentationen följdes av intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Samtalet under kvällen höll ett brett spann och berörde allt ifrån vikten av den enskilda medarbetarens värderingar till handfasta erfarenheter av att snabbt ordna boende till nyanlända.

Tre viktiga frågor som diskuterades:

  • Långsiktigheten och ihållighet är viktiga nyckelfaktorer för att få verkan av utvecklingsinsatser och projekt kopplat till migration inom fastighetsbranschen,
  • Betydelsen av att medarbetare har en bolagsgemensam värdegrund och falla tillbaka på i pressade situationer där det ibland krävs snabba beslut utifrån en komplex bakgrundsbild,
  • Vikten av dialog med de boende och ökat samarbete mellan fastighetsbolag, kommunen samt kommunala och privata bolag i närområdet för att uppnå ett tryggt boende.

Nätverket träffas kvartalsvis med nya nätverksträffar planerade under hösten 2016. Deltagarna sätter prägeln på vilka ämnen som behandlas på träffarna. Vi söker nya nätverksdeltagare så kontakta oss gärna för mer information om du är intresserad att delta. Christoffer Mathiasson, Christoffer.Mathiasson@ekan.com, managementkonsult på Ekan Management.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén