2016-02-16 14:31Nyheter

Nätverksträff för innovation inom hälso- och sjukvård

null

Den 10 februari arrangerade Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers tekniska högskola en nätverksträff med syfte att minskat gapet mellan forskning och praktik. Ekan Managements Kajsa Karlsson var en av de totalt 120 inbjudna deltagarna med kopplingar till vård och/eller vårdrelaterat förbättringsarbete.

Deltagarna välkomnades av prefekt Maria Elmquist och Hälso- och Sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson. Svante Lifvergran, Andreas Hellström och Bo Bergman från CHI inledde därefter föredragen med en kort summering av arbetet med CHI och den västsvenska vården. Där berättades det bland annat om vad som händer med förbättringskunskaperna när olika kunskapsdomäner sammankopplas inom vården, vilken effekt CHIs kurser fått för utvecklingsarbetet och hur aktionsforskning kan leda till ett minskat gap mellan forskning och praktik i utvecklingssyften.

Efter en kort mingelpaus var det dags för de inbjudna talarna att ta plats på scenen. Även här diskuterades vikten av deltagande metoder och aktionsforskning för att minska gapet mellan forskning och praktik. Professor Martin Marshall sammanfattade med att vi inom utvecklings- och förbättringsarbete inom vården står inför två stora utmaningar:

“Improvement activities are insufficiently influenced by science. Science is insufficiently focused on the needs of those undertaking improvement activities”.

Slutligen presenterades två verkliga exempel där förbättringsarbetet genomsyrats av patientfokus, delaktighet och samarbete.

Från Ekan Managements sida vill vi tacka arrangören och övriga deltagare för en mycket intressant och lärorik dag och ser fram emot att fortsatt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.

Talare:

Is improvement a science? - Professor Martin Marshall, University College London.

Integrerad vård - Marianne Alärd, Utvecklingsledare Närvård Skaraborg och Koordinator Närvård västra Skaraborg.

Dialog och lärande som utvecklingsform – Nils Conradi, Verksamhetschef, Regionalt Cancercentrum Väst.

Om CHI:

Centre for Healthcare Improvement (CHI) är en centrumbildning vid Chalmers tekniska högskola som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård. Med hemvist vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers finns expertis inom ämnesområden som exempelvis kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering, innovation och organisatoriskt lärande.

CHIs mål är att tillsammans med svensk hälso- och sjukvård skapa och sprida forskningsbaserad och handlingsorienterad kunskap om hur vi kan uppnå en bättre och säkrare hälso- och sjukvård. CHI vill även bidra till den professionella utvecklingen inom ledning och utveckling av hälso- och sjukvården. För att uppnå denna målsättning fokuserar CHI på två delar – forskning och utbildning.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén