2013-04-05 07:45Nyheter

När prognosen får vara en prognos – och inte en uppdaterad budget

null

Den 15 maj arrangerar 1company.se ett webinar med Akademiska Hus och Ekan som presentatörer. Under webinaret får du ta del av hur Akademiska Hus har utvecklat sin planerings- och uppföljningsprocess bland annat genom en helt ny prognosmodell.

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med verksamhet i hela landet, från Lund i syd till Luleå i norr. Från och med hösten 2012 tar organisationen inte längre fram någon budget i traditionell mening. För att möjliggöra ett nytt arbetssätt har man bland annat utformat en helt ny modell och process för prognostisering. Det innebär att prognosen i stort sett kan skapas med en enkel knapptryckning. Det har medfört stora tidsvinster och mer utrymme för analys och diskussion om framåtsyftande aktiviteter. Men den stora förändringen omfattar framförallt att tänka på nya sätt kring mål, prognos och beslut om resurser.

Lyssna till koncerncontroller Andreas Trolläng och regioncontroller i Stockholm, Lena Liljefors, berätta om det nya arbetssättet, dess framgångsfaktorer och utmaningar.

Presentatörer:
Malin Wennebro, Managementkonsult, Ekan
Andreas Trolläng, Koncerncontroller, Akademiska Hus
Lena Liljefors, Regioncontroller, Akademiska Hus

Anmälan via länk på 1company.se.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén