2015-05-27 10:52Nyheter

Möt oss på Stratsysdagarna 28-29 maj

null

Ekan Management ställer ut på Stratsysdagarna 2015. Eventet arrangeras av Stratsys som med dagarna strävar efter att skapa en ledande mötesplats för effektiv verksamhetsstyrning och de har därför har bjudit in Ekan Management och andra företag för att bidra till det. Eventet genomförs på Clarion Hotel Stockholm 28-29 maj. Se program.

Ekan Management - Erfarenhet och nytänkande

Rätt användning av IT-system för beslutsstöd och verksamhetsstyrning år ursprunget för Ekan Managements verksamhet. Över 30 år senare är det fortfarande en bärande del av vårt DNA. Med erfarenhet och nytänkande hjälper vi idag fler kunder än någonsin att nå sin fulla potential.

Vi har många uppdrag inom, och tar en aktiv del i utvecklingen av nya lednings- och styrningsmodeller för såväl privat som offentlig sektor. Idag är vi internationellt drivande inom Management Innovation (förnyelse av ledning och styrning) bland annat som representant för Beyond Budgeting Institute i Sverige.

Från strategisk plan till framgång...

Först utvecklas strategin och därefter ska den förverkligas. Det är då det börjar bli komplicerat. På Ekan Management menar vi att förverkligande av strategin kräver att medarbetarna ser sin del i helheten. Detta i sin tur innebär ofta att strategin behöver kommuniceras effektivt och konkretiseras till mål och aktiviteter som är relevanta för organisationens olika delar. Den slingriga vägen mot framgång stöttas av enträgen, proaktiv, analytisk och följsam styrning. Det är hantverket.

IT-system för beslutstöd och verksamhetsstyrning är verktygen som den bästa hantverkare inte klarar sig utan. Framgång hänger på att förstå hur ett verktyg ska användas och att använda det rätt för att utnyttja dess potential. Stödjer IT-systemet de styrmodeller och ledningsprocesser som finns i verksamheten och förstår användarna hur systemet ska användas?

...med rätt systemstöd

Om en investering i ett nytt IT-system krävs beror på vilka behov som finns, vad nuvarande IT-stöd kan och om verksamheten använder systemet rätt. Det finns ofta stor potential i att analysera behov och utveckla systemanvändningen. Det är också viktigt att våga utmana sin styrmodell och ledningsprocess - bygger de på rätt antaganden? Är de kommunicerade? Används de som det är tänkt?

Genom att reda ut och arbeta med dessa frågor uppnår verksamheter påtagliga och varaktiga förbättringar. Om svaret då är att investering i nya IT-system krävs, så står man väl rustad även för detta.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén