2017-06-22 09:38Nyheter

Migrationen - Hot eller Möjlighet?

null

Mellan den 2 och 9 juli är det dags för årets upplaga av Almedalsveckan. Under vecka 27 möts varje år politiker, media och makthavare från både offentlig och privat sektor tillsammans med nyfikna medborgare i smältdegeln Almedalen för att debattera samhällsfrågor och knyta kontakter.

Ekan Management har det senaste åren engagerats i en rad initiativ med syfte att stödja organisationer att lyfta upp migrationens betydelse och påverkan på dagordningen. Migrationen, fick sin yttersta konsekvens efter 2015, och är en utmaning som ställer stora krav på hela det offentliga systemet. Den genomsnittliga tiden för utlandsfödda att komma i sysselsättning är 7 år enligt beräkningar som är gjorda. Vad innebär det i förhållande till etableringsstödet? De som fått permanent uppehållstillstånd får under max 2 år en etableringsersättning som förutsätter en personlig etableringsplan upprättad av Arbetsförmedlingen.

Avgörande för att etableringsprocessen skall få bättre effekt är att samverkan mellan näringsliv och offentlig verksamhet blir mycket mer tydlig, inkluderande och målsatt. Konsekvenserna av att inte denna grupp kommer i sysselsättning kommer att förstärka en redan kritisk situation av utanförskap och parallellsamhällen. Dessutom går resurser som kan bidra till Sveriges framtid till spillo.

Under Almedalsveckan, tisdag den 4 juli, fortsätter denna viktiga dialog då vi tillsammans med Fastighetsägarna GFR anordnar ett rundabordssamtal på temat ”Samverkan mellan näringslivet och offentlig verksamhet: Migrationen - Hot eller möjlighet".
Hur ser vi på migrationen och vilken betydelse och påverkan kommer den att ha på företagsutveckling och offentlig verksamhet? Vad är det som saknas?''

Vill du veta mer om rundabordssamtalet kontakta ulf.tengroth@ekan.com, 0705 890 300

Hoppas vi ses i Almedalen!


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén