2015-06-01 08:20Nyheter

Kreativ BBRT-träff med bland andra Volvo Cars och Spotify

null

BBRT-mötet på Volvo Cars lockade 60 deltagare från 17 stora och medelstora företag. Mötet inleddes med en fabrikstur och presentation av Volvo Cars verksamhet. Ekan Managements VD Dag Larsson inledde. Därefter presenterade Hans Oscarsson, CFO Volvo Cars, hur Volvo Cars finansfunktion har transformerats under de senaste åren. Efter att enbart vara en finansfunktion för en ”division” inom Volvokoncernen och Ford, utan helhetsansvar och långt från de riktigt strategiska verksamhets- och finansfrågorna, har de senaste åren med Geely inneburit fullt ansvar för alla finansiella frågor. Per Ansgar beskrev sedan hur Volvo Cars nu tydliggör sin styrmodell under de nya förutsättningar som råder.

Manuel Ferreira, Director Planning and Performance Management från Nors i Portugal, gav en inspirerande presentation om hur de släppt taget om budgeten för att helt styra sin globala verksamhet med ”Key-Value-Drivers”. Styrmodellen baseras på Beyond Budgetings principer och har hjälpt Nors agera mycket snabbare vid såväl uppgång som nedgång i marknaden.

Michael Öhman, Product Owner på Spotify, presenterade sedan hur Spotify systematiskt arbetar med kultur och autonomi i kombination med specialisering och samarbete mellan ”Tribes”. Deras arbete har skapat en global agil organisation, redo att möta konkurrensen från de stora – Google och Apple.

Dagen avslutades med att Rikard Olsson och Knut Fahlén från Ekan Management höll en workshop på temat ”Target Setting”. Det stora problemet med dagens budgetstyrning är att mål, prognos och resursallokering ofta innebär att samma fasta tal används i ekonomistyrningen, samtidigt som belöningar baseras på samma tal. Detta leder till inlåsningseffekter och manipulation vid avvikelseanalyser och prognoser mot årets slut, vilket sammantaget hindrar många företag att nå sin fulla potential. Genom att utmana rådande styrmodeller kan vi utveckla nya modeller för styrning som passar bättre för 2000-talets affärsförutsättningar.

Ekan Management, BBRTs lokala representant i Sverige, återkommer till alla svenska medlemmar med inbjudan till nästa möte som planeras till början av december. Samtliga medlemmar är också inbjudna till BBRT members meeting den 8 oktober.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén