2011-11-16 08:15Nyheter

Kommuner och landsting som vässar sig för framtiden

null

Kommuner och landsting står idag inför stora utmaningar. En åldrande befolkning innebär allt större efterfrågan på offentlig service. Samtidigt minskar tillgången på resurser, dels genom mindre skatteintäkter och dels genom förlorad kompetens i och med den rekordstora generationsväxling som pågår. Men Ekan arbetar med flera kommuner, regioner och landsting som vässar sig för framtiden.

Växande behov

Andelen äldre kommer att öka kraftigt fram till år 2020. Detta innebär ett ökat behov av service, vård och omsorg. Samtidigt minskar den arbetsföra delen av befolkningen och att finansiera den offentliga servicen blir därmed en allt större utmaning.

Fram till 2025 kommer nästan hälften av alla anställda inom offentlig sektor att gå i pension. Med samma nytillskott av ungdomar som idag så kommer det att saknas flera hundra tusen personer i branschen.

Utmaningarna är väldigt stora men det finns också många goda exempel på organisationer som ligger i framkant och agerar kraftfullt för att framtidssäkra sin verksamhet.

Folktandvården satsar på ständiga förbättringar

Folktandvården i Västra Götaland tog tidigt initiativ till att arbeta med de utmaningar som framtiden innehåller. Just nu pågår ett långsiktigt arbete med att etablera ett systematiskt arbetssätt med ständiga förbättringar, inspirerat av idéerna kring lean, där både chefer och medarbetare är engagerade i verksamhetens utveckling.

Landstingen höjer kompetensen

Fem landsting, med Västra Götalandsregionen i spetsen, genomför just nu ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för ekonomer. Den första etappen, "Ekonomen som analytiker", är nyligen avslutad med mycket goda omdömen från kursdeltagarna. Hör mer om detta på miniseminariet Ny ekonomroll på Kvalitetsmässan den 15 november.

Göteborgs Stad tar sin kompetensförsörjning på allvar

För att attrahera och behålla medarbetare är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, både utåt sett och i verkligheten. Göteborgs Stad arbetar just nu med att säkra kompetensförsörjningen och utveckla organisationen för att vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén