2014-08-25 07:55Nyheter

Högre effektivitet i organisationen

null

Under KOMMEK-mässan i Malmö presenterade Ekan Management i samarbete med Folktandvården Västra Götaland ett seminarium kring hur Folktandvården genom ett flerårigt arbete med att införa ett systematiskt utvecklingsarbete har ökat effektiviteten i sin organisation.

Anders Ljungné, tandvårdschef och Ulrika Nåfält, områdeschef väster, beskrev deras utmaning i att få en stor offentlig organisation att anamma ett förändrat synsätt och hur de har lyckats att skapa genomslag i hela organisationen för systematiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete. Seminariet belyste bland annat också hur Folktandvården har hanterat utmaningen när en professionell organisation ska förhålla sig till både regel- och målstyrning.  Dessutom lyfte de fram vikten av att styr-och ledningssystemen understödjer ett utvecklingsinriktat ledarskap och arbetssätt. 

Ca 20 strategiska beslutsfattare inom kommun och landstingssektorn deltog på det uppskattade seminariet och den efterföljande diskussionen. En fråga som väckte särskild nyfikenhet hos åhörarna var hur Folktandvården har lyckats att utveckla förhållningssättet till sitt ledarskap hos första linjens chefer: ”Vi har haft en tydlig målbild som vi har arbetat mot över en lång tid. Genom att vi som högre chefer tydligt har strävat efter att själva agera utifrån det utvecklingsinriktade ledarskapet, har det skickats en signal till verksamheten att detta arbete inte är ett tillfälligt projekt utan en förändrad ledningsfilosofi. Några av cheferna har varit snabbare att ta till sig den nya metodiken, medan andra har behövt lite längre startsträcka. Detta måste vi acceptera, utan att för den skull ändra på hur vi vill att verksamheten skall fungera” säger Anders Ljungné och får en instämmande nick från Ulrika Nåfält.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén