2019-12-05 08:00Nyheter

Gemensam målsättning avgörande för framgång vid samordning 

null

Efter föregående månads rundabordssamtal har Ekan arbetat med idéer, modeller och lösningar på hur en gemensam målsättning samt de andra två huvudsakliga bristerna idag - hur tillit och engagemang, skapas och vidmakthållas.

Olika faktorer, incitament och branschkulturer har synats samt dissekerats under arbetet med att hitta en modell för samordning för samhällsbyggnadsprojekt.Modellen har börjat ta form och under den kommande månaden kommer vi att fördjupa oss ytterligare i dess byggstenar.

Att identifiera en gemensam målbild direkt när ett projektinitieras i samverkan med alla projektparter är A och O. Lika viktigt är det sedan att var och en av de involverade parterna bryter ner den gemensamma målbilden och mappar den mot sina mål. Först när det har skett kommer hela organisationen hos varje part att känna delaktighet i att uppnå de gemensamma målen.

Samtliga involverade parter har olika ekonomiska intressen, affärsmodeller och finansieringssätt, vilket man måste ha en stor förståelse för. Samtidigt som det går att hitta gemensamma nämnare, även ur ekonomiska hänseenden. Lösningen är att från dag 1 etablera en gemensam målsättning tillsammans med ekonomiska ramar och incitament.

Samordning i olika projektformer

I och med en gemensam målbild, beslut och startmöte drar projektet igång. Kanske är det en traditionell detaljplaneringsprocess med några befintliga fastighetsägare som startar, eller en byggherredriven detaljplanering. Oavsett hur projektet drivsoch oavsett om det är i detaljplaneringsfasen, projekteringen eller vid byggstart, kommer nya projektparter att ansluta medan andra går in i en mer passiv roll i projektet. Saker förändras och även om den gemensamma målbilden för projektet är den samma måste samordningen ständigt vårdas genom att man anpassar, bryter ner, adderar och drar ifrån saker. Allt detta för att målbildenska fortsätta vara förankrad i alla projektparters organisationer under hela projektet.

Att på ett öppet sätt involvera nya parter i projektet skapar förutsättningar för de andra nycklarna till framgångsrik samordning - nämligen tillit och engagemang.

Ekans mål är att skapa en modell som ger konkret stöd för den som har samordningsansvaret för stunden men även till den parten stafettpinnen överlämnas till i ett senare skede. En modell som intressenter, byggbolag, kommuner och fastighetsägare kan känna sig hemma i och trygga med. Allt för att skapa framtidens hållbara städer och samhällen.


Är du intresserad av samordningsfrågorna, kanske vill du ha stöd i ett kommande projekt, eller sitter du med ett projekt som behöver lite stöd för att det uppstått friktion? Då hjälper vi gärna till!

Vill du följa vårt samordningsarbete? Klicka här för att få aviseringar om nyheter på området!

Inom Ekan Management arbetar vi dagligen och professionellt med att stödja och utveckla organisationer i en tid av ständigt förändrade förutsättningar. Vi bidrar inom verksamhetsöversyn, processanalyser, förvaltningsmodeller, förändringsledning, digitalisering och portföljstyrning inom fastighet, samhällsutveckling och andra branscher. Välkomna att höra av er till oss!


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén