2016-05-02 07:50Nyheter

Frölunda Specialistsjukhus rustar för framtiden

null

Välfärdssystemet i allmänhet, och vården i synnerhet, står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning, ledning/styrning och resurstillgång. I en föränderlig värld måste dessutom alla organisationer och verksamheter hela tiden utvecklas för att kunna bemöta och bemästra sina utmaningar.

Ledningen på Frölunda Specialistsjukhus i Västra Götalandsregionen har antagit denna utmaning och rustar sig för framtiden genom bland annat ett utvecklingsprogram i förändringsledning för sjukhusets chefer.

-Vi ville förbereda våra chefer och ge dem användbara verktyg att kunna möta framtiden, säger sjukhusdirektören Madeleine Andersson. Vi utvecklar och förändrar verksamheten hela tiden utifrån de uppdrag vi har.

Utvecklingsprogrammet genomfördes under hösten 2015 -våren 2016 och verksamheten är nu än mer förberedd på de förändringar som kommer, både på kort och på lång sikt.

-Hos oss arbetar duktiga chefer, säger HR-chefen Charlotta Moberger Johansson, men det var viktigt att vi kunde skapa en gemensam plattform och språk för förändring, något som Ekan Management har hjälpt oss med. Viktiga beståndsdelar i Ekan Managements program för förändringsledning är bland annat att koppla ihop teorin med verkligheten och låta deltagarna applicera kunskapen i sin egen vardag.

Vill ni veta mer om utvecklingsprogram i förändringsledning som ett led i att hantera era framtida utmaningar? Kontakta Christian Maloney på Ekan Management.

christian.maloney@ekan.com, 031-761 60 22


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén