2015-06-23 09:24Nyheter

Från projekt till förvaltning på senaste träffen i vårt fastighetsnätverk

null

Den 19:e maj var det åter träff med nätverket Challengers Network Fastighet. Denna gång var temat Överlämning från projekt till förvaltning– framgångsfaktorer och svårigheter. Eftermiddagen började med mingel, mat och dryck och fortsatte med intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten. Fokus låg på hur överlämning från projekt till förvaltning ser ut idag och hur den borde fungera – men också vilka utmaningar och möjligheter som fastighetsbolagen möter i framtiden, inte minst med tanke på att bostadsbyggandet i Göteborg planeras öka kraftigt under de kommande åren.

Tre viktiga framgångsfaktorer som diskuterades:
•Att förvaltningsorganisationen är förberedd för att ta emot och förvalta informationen, med anpassade arbetssätt och processer
•Bra integrationer i systemmiljön, exempelvis mellan projektsystem, ritningssystem och fastighetssystem
•Affärsmässighet i förvaltningen så att informationen används där den gör bäst nytta

Nätverket träffas kvartalsvis med två nya nätverksträffar planerade i höst. Deltagarna är med och ger förslag till om ämnen. I höst planerar vi för ett spännande studiebesök.

Vi söker även nya nätverksdeltagare, så kontakta oss gärna för mer information om du är intresserad att delta. Nätverksmoderator är Anna Westberg, managementkonsult på Ekan Management. Ett systernätverk för fastighetsbolag i Stockholm och Mälardalen är inom kort igång. För information om detta vänligen kontakta Rickard Johansson, även han managementkonsult på Ekan Management.

Kort om Challengers Network Fastigheter:

Nätverket riktar sig till personer som är drivande i utvecklingsfrågor och arbetar i nära anslutning till ledningsgruppen. Målsättningen är att bredda deltagarnas kontaktytor, bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, och att diskutera frågor som inte alltid hinns med i det dagliga arbetet. Deltagarna representerarar idag några av Västsveriges mest intressanta fastighetsbolag, både privata och offentligt ägda, både bostäder och lokaler. Upplägg och diskussionsämnen är deltagarna med och påverkar. Diskussionsområdena rör hela bredden av fastighetsbolagets verksamhet - såsom styr- och uppföljningsmodeller, processledning, kundhantering och kundrelationer, information/kommunikation, IT-system, inköpshantering, mediaförbrukning och ekonomistyrning.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén