2018-05-24 07:45Nyheter

Från information till värdeskapande beslutsunderlag

null

Välkommen till ett seminarium och erfarenhetsutbyte om hur ditt företag kan ta sig från överflöd av information till värdeskapande beslutsunderlag. Under seminariet diskuterar vi utmaningar kopplade till skapandet av ”One set of Numbers”, från produktstruktur till ekonomisk rapportering. Du får även ta del av praktiska exempel som visar på företag som har lyckats.

Bakgrund:

Många företag lägger ned mycket tid och kraft på att ta fram underlag för rapportering. Trots detta upplever man att man inte kan lita på informationen och inte heller att man kan använda den för konstruktiva diskussioner, analys och åtgärd.

Det är inte ovanligt att olika avdelningar mäter ”samma sak” på olika sätt, något som påverkar såväl rapportutfall som beslutsfattande. Vad menas egentligen med kostnad eller lönsamhet per produkt? Allt för ofta saknas entydiga definitioner.

Deltagarantal är begränsat och vänder sig till dig som är verksam som Controller, Affärsområdesansvarig eller liknande. Mötet beräknas pågå i ca 2 timmar med paus då förfriskningar och lättare förtäring serveras. Mycket välkommen!

När: 26 juni, kl. 16:00-18:00
Var: Ekans lokaler på Styrmansgatan 2, Stockholm
Pris: Kostnadsfritt – anmälan sker genom mail till christian@1company.se
Föreläsare: Hans-Owe Sjöö, Rikard Olsson, Helena Blomberg och Hanna Westberg
Arrangeras av: 1company.se och Ekan Management

För mer förhandsinformation kring de frågeställningar som kommer att lyftas upp se även:

Standardkostnader i en oförutsägbar verklighet

Från information till värdeskapande beslutsunderlag


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén