2017-02-07 07:45Nyheter

Förnyelse genom ständiga förbättringar inom Arbetsförmedlingen

null

Arbetsförmedlingen har ett komplext uppdrag med höga krav på kontinuerlig utveckling av verksamheten. Målet är en modern myndighet med en kundvänlig verksamhet där Arbetsförmedlingen levererar resultat i enlighet med vad kunderna förväntar sig. Förnyelseresan är samlingsnamnet för den genomgripande reformering av myndigheten som pågår.

Som en viktig del i detta arbete har Arbetsförmedlingen valt att arbeta med ständiga förbättringar i syfte att lära sig att utveckla verksamheten utifrån kundernas behov och arbetsförmedlarnas kunskaper och erfarenheter.

Innan Arbetsförmedlingen införde sitt arbete på bred front, genomfördes en pilotstudie på ett antal olika kontor i landet. Här fick medarbetarna prova och utvärdera olika metoder och strukturer för att skapa engagemang hos medarbetarna och för att etablera ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Ekan Management fick förtroendet att under 2016 göra en extern utvärdering av pilotprojektet baserat på konsultbolagets fleråriga erfarenhet av såväl implementering som utvärdering av förbättringsarbete.

- Vi såg det som mycket positivt att Ekan Management betonade att det handlade om en lärande utvärdering och ingen detaljgranskning av vår pilot, säger Arbetsförmedlingens projektledare Ulrika Wahlberg. 

- Detta gjorde att det blev en väldigt positiv ansats och ett stöd i att hitta rätt arbetsformer för oss.

Utvärderingen gjordes genom både intervjuer och platsbesök, med chefer, med personer i olika utvecklingsroller men också med medarbetare ute i verksamheten som möter kunderna varje dag.

- Genom att vi tog hjälp av en extern utvärderare, som intervjuade olika personalgrupper över hela landet, fick vi en större förståelse för hur arbetet med ständiga förbättringar togs emot i vardagen och kunde fånga de nyanser som är svåra att få till i en skriftlig utvärdering, fortsätter Ulrika Wahlberg. 

- Vi har använt de lärdomar vi fick till oss och de har påverkat våra vidare vägval. 

Vill ni veta mer om införande eller utvärdering av ständiga förbättringar som ett led i er egen förnyelseresa? Kontakta Christian Maloney på Ekan Management.

christian.maloney@ekan.com, 031-761 60 22


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén