2018-11-28 07:44Nyheter

Folktandvården stärker tandläkarutbildningen

null

De kommande åren väntas stora rekryteringsbehov av tandhygienister och tandläkare. Det ställer krav på ett motsvarande utbud av utbildade inom dessa yrkeskategorier. På Odontologen i Göteborg utbildas morgondagens tandläkare och tandhygienister. Folktandvården i Västra Götalandsregionen ansvarar för att utbilda och handleda studenterna i de kliniska momenten. En förutsättning för detta är att det finns patienter med rätt behandlingsbehov att tillgå.

För att säkra kompetensförsörjningen beslutade Folktandvården att se över patientrekryteringen. Ekan Management fick förmånen att projektleda arbetet, där både befintliga patienter, studenter, alumner och klinikchefer involverades. Genom att utreda olika aspekter som påverkar rekryteringen, t.ex. marknadsföring och interna arbetsprocesser samt att samla in goda erfarenheter från övriga lärosäten, kunde ett antal förbättringsförslag kopplat till patientrekryteringen identifieras. Arbetet resulterade bland annat i ett tätare samarbete mellan Vuxenkliniken och ett antal utvalda allmäntandvårdskliniker.

Det känns viktigt att vi kan ge våra studenter rätt förutsättningar i sin utbildning, och att de får ett bra patientunderlag. Att arbetet sker under noggrann kontroll av erfarna handledare och att vi har specialister på klinikerna gör att patienterna är i goda och trygga händer” säger Åsa Leonhardt, Tandvårdschef specialisttandvård, forskning & utbildning. ”Genom det nya arbetssättet med att nyttja våra andra befintliga kliniker inom Folktandvården så tror vi att vi kan skapa fördelar för både patienter och studenter”.

Vill ni veta mer om arbetet kontakta Anna Segerberg, Projektledare Ekan Management. anna.segerberg@ekan.com 070-766 54 85.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén