2020-06-24 16:10Nyheter

Fokus på förenklat och utvecklat budgetarbete i offentlig sektor

null

Under våren har Ekan Management genomfört ett inledande rundabordssamtal med offentliga verksamheter i Västsverige. Syftet har varit att inspirera såväl som ytterligare förstå förutsättningarna för en förändrad budgetprocess i offentlig sektor. Vid samtalet har samtliga varit överens om att offentlig verksamhet på sikt inte kan hålla fast vid tidigare strukturer. Istället behöver man hitta nya vägar när skatteunderlaget viker och kraven på ökad flexibilitet i offentlig verksamhet ställs på sin spets.

Från och med den första juli är Ekan också en av sex leverantörer på Kammarkollegiets managementavtal Utredning, ledning och verksamhetsstyrning. Det ger oss en unik möjlighet att även hjälpa statliga myndigheter vidare i arbetet med tillitsbaserad och dynamisk styrning samt ledning. Tillitsdelegationen har i stor utsträckning lagt fokus på ledarskapsaspekterna för utveckling av tillit, men det vi ser och hör är att den finansiella styrningen behöver förändras för att nå hela vägen fram.

Kontakta Johan Frisack om du vill veta mer om hur Ekan Management arbetar med att skapa bättre förutsättningar för styrning och ledning i offentlig verksamhet.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén