2014-09-29 08:02Nyheter

Fastighetsbranschens framtid på besök

null

Sedan i våras håller vi på Ekan Management samman ett nätverk för framtidens ledare och nyckelpersoner inom fastighetsbranschen. Deltagarna består av projektledare, förvaltare, fastighetschefer, controllers med flera, med ett gemensamt intresse för att utveckla verksamheten.

Nätverket är ett forum för utåtriktade fastighetsbolag i Västsverige att förstärka varandra. Detta sker genom fördjupade diskussioner kring ämnen som driver framgång i fastighetsbranschen - verksamhets- och ekonomistyrning, marknadsutveckling, systemfrågor, kundvård, förändringsledning, processtyrning, etc. Syftet är att skapa en generös arena där tid och energi skapas för de viktiga frågorna som lätt går förlorade i det vardagliga arbetet. Vår förhoppning är att nätverket ska utveckla deltagarna och ge dem förutsättningarna att leda sina bolag till nya höjder.

-Det är kul att se hur deltagarna utan problem kastar sig mellan komplexa frågeställningar om målnedbrytning och ledarskap till de bakomliggande orsakerna till nöjda hyresgäster, säger Christoffer Mathiasson, affärsområdesansvarig för fastighetsbranschen på Ekan Management. Han fortsätter:

-Detta är frågor som behöver diskuteras och som behöver ges utrymme. Det finns inget rätt eller fel men det finns massor att lära av varandra.

I nätverket ingår idag 10 personer från 9 bolag i Västsverige.

-Jag skulle gärna se att vi hittar 5-6 personer till som kompletterar gruppen. Lokaluthyrare med stort intresse för utvecklingsfrågor är särskilt välkomna, säger Christoffer.

Under 2015 ser vi fram emot att starta upp ett "tvillingnätverk" i Stockholm dit vi hoppas attrahera liknande nyckelpersoner från fastighetsbolagen i östra Sverige.

-Flera har redan hört av sig och visat intresse, så det finns helt klart ett sug efter den här typen av mötesplatser säger Rickard Johansson på Stockholmskontoret.

Är du, eller kommer du att tänka på, en energialstrande "utvecklare" i ditt bolag som borde vara med i ett av våra nätverk? Arbetar du i eller nära ledningen med utveckling av verksamheten? Hör av dig till oss!


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén