2011-03-23 09:44Nyheter

Ekan på BBRT i London

Den 21-22 mars arrangerade nätverket Beyond Budgeting Round Table ett seminarie med fokus på Changing Mindsets. Ekan representerades av Dag Larsson, VD och Petra Ericsson, managementkonsult.

Syftet med ämnesområdet Changing Mindsets var att lyfta fram betydelsen av hur viktigt det är att sprida en förståelse i verksamheten för vad förändringen i styrmodell innebär och vilka nya arbetssätt som krävs. Som exempel på ett företag som lyckats skapa en företagskultur i beyond budgeting-anda fick vi ta del av hur Egon Zehnder, världsledande företag inom chefsrekrytering, arbetar och vad som lagt grunden till en framskjuten position i sin bransch.

Vidare diskuterades hur dagens belöningssystem står sig mot nya styrmodeller. Förändring i belöningssystemens uppbyggnad är den ofta den första och även största utmaningen som företag ställs inför. Detta då belöningssystemen är så tätt sammanflätade med rådande styrmodell. Vanligt är att belöning kopplad till absoluta budgetmål ifrågasätts till förmån för belöning baserad på relativa mål, exempelvis resultat i förhållande till branschen.

Ett tredje ämne för seminariet var prognossäkerhet och fallgropar samt framgångsfaktorer för att skapa användbara prognoser. Föredragningen tog utgångspunkt i boken ”Future Ready: How to master business forecasting” av Steve Morlidge och Steve Player. Avslutningsvis behandlades ”Creating Shared value: How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth” av Michael Porter. Porter menar att shared value som fokuserar på sambanden mellan sociala och ekonomiska framsteg ger möjligheten att släppa lös oanade krafter i en ny våg av global tillväxt.

Förutom Ekan deltog bl.a. Össur, Sparebank 1, Coloplast A/S, Det Norske Veritas, Wallenius Wilhelmsen ASA, Statoil och Danfoss A/S. Extra roligt var att två av Ekans kunder deltog, IL Recycling och Akademiska Hus.

Mer information om nätverket BBRT hittar du på hemsidan, www.bbrt.org.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén