2015-02-28 21:18Nyheter

Ekan och Ferrari på samma scen om agil styrning

null

Den 24-25 mars anordnas Agilia Conference i Brno, Tjeckien, dit Ekan har blivit inbjudna som talare.

Denna gång är konferensens tema hur kunskapsbaserade företag kan dra nytta av agila metoder, inte bara i mjukvaruutveckling, utan även i försäljning och verksamhetsutveckling.

Mario Almondo från Ferarri inleder med presentationen ”Team Formula 1 – How to set up culture that drives collaborative effort to win?”.

Knut Fahlén, Ekan Management och Beyond Budgeting Institute, håller en presentation om “Beyond Budgeting – from command-and-control to empower-and-adapt”.

Ett par veckor senare, den 8-9 juni, anordnas konferensen Finance Performance Management, i Frankfurt, Tyskland, och även där är Ekan Management på plats för att tala om Beyond Budgeting, denna gång representerade av Rikard Olsson.

I tider av ökad osäkerhet och ökad marknadskomplexitet utmanas företag att ständigt utveckla sin ekonomistyrning till att bli mer dynamisk. Att styra företag mot Beyond Budgeting är ett sätt att möta dessa förändringar, för att uppnå effektivare användning av resurser och möjlighet att ta snabbare beslut.

Andra medverkande företag är exempelvis Maersk Line, Schneider Electric och Statoil pratar om "Transforming your finance function" och "Why Finance Performance Management fails".


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén