2019-02-26 10:22Nyheter

Ekan Management på Nordisk Workshop i Ekonomistyrning

null

För 23:e gången i ordningen anordnades Nordisk Workshop i Ekonomistyrning, denna gång i Linköping. Representanter från 14 universitet och högskolor träffades för att presentera och diskutera forskningsresultat i olika format – från artikelutkast till färdiga publikationer. Ekan Management var på plats genom Knut Fahlén och Helena Blomberg med syfte att bevaka de senaste forskningstrenderna och delta i diskussionerna. Ekans egna bidrag till presentationerna kom från Knut Fahlén, och hans bok Dynamic Management Strategy.

Dagen inleddes med en presentation och diskussion kring olika styrmedel, hur dessa samverkar och hur gränsdragningen ser ut mellan ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Nästa ämne handlade om redovisningsinformation och hur uppfattningen kring dess värde varierar inom och mellan verksamheter beroende på olika faktorer. Med dagens digitaliseringsmöjligheter kommer ett övermått av resurser, och därmed går det att urskilja en nyansering av den klassiska definitionen av ekonomi som läran om hushållning av knappa resurser. Då det finns många resurser som inte kan tas tillvara, eller som är dolda, bör ekonomistyrning snarare handla om hur vi tar hand om det påstådda resursöverskottet.

Exempel på andra ämnen som diskuterades och problematiserades under dagen är behovet av standardiserad hållbarhetsrapportering, integrationer mellan ekonomistyrningssystem och risk management-system, vilken betydelse läsarens förutsättningar har för tolkning av kalkyler (och därmed inte bara siffrans kraft), samt trender och konsekvenser av s.k. medarbetarstyrd utveckling (exempel ”Google Friday”).

Om du är nyfiken på att höra mer om de senaste trenderna, ta kontakt med Knut Fahlén eller Helena Blomberg.

knut.fahlen@ekan.com 073-442 47 71

helena.blomberg@ekan.com 070-300 64 10


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén