2011-05-12 23:38Nyheter

Ekan erbjuder lärande utvärdering och följeforskning

null

En viktig del i all verksamhetsutveckling är utvärdering och uppföljning av uppsatta mål. Traditionell utvärdering görs vanligtvis efter ett genomfört projekt. Följeforskning/lärande utvärdering sker däremot kontinuerligt under projektets eller processens gång, med löpande återkoppling till organisationen och deltagarna.  Utvärderingen fungerar därmed som en kvalitetssäkring och ger goda förutsättningar för att projektet ska kunna nå sina mål.

Vid projekt som finansieras av EU, exempelvis av Socialfonden eller Regionalfonden, ställs ofta krav på att en extern part ska agera följeforskare och stödja projektet med den lärande utvärderingen. Ekans arbetssätt bygger på att vi arbetar tillsammans med projektet utifrån en tydlig rollbeskrivning baserad på tillit och integritet. I rollen som följeforskare/utvärderare agerar vi inte som revisorer eller kontrollanter, utan följer upp och återkopplar med idéer och stöd för att projektet ska nå sina uppsatta mål. Projektets behov och upplägg styr vår metodik och vi arbetar alltid tätt med projektledningen.

Den ömsesidiga kompetensöverföringen mellan Ekans erfarna konsulter och medarbetarna i projekten ser vi som en självklarhet och ger ett mervärde hos alla parter.

Ekan har stor erfarenhet av lärande utvärdering och flera av våra konsulter har utbildats särskilt inom följeforskning enligt EU:s principer för Ongoing evalutation.

Läs gärna mer på vår hemsida:

http://www.ekan.com/sv/startsida/vad-vi-goer/verksamhetsutveckling/foeljeforskninglaerande-utvaerdering.aspx


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén