2017-01-04 08:00Nyheter

eHälsalyftet stärker den digitala kompetensen

null

Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, St Eriks ögonsjukhus, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset har beviljats stöd från Europeiska socialfonden för att bedriva ett projekt inom området digital kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg. Projektet eHälsalyftet syftar till att höja och vidareutveckla medarbetarnas kompetens avseende eHälsa, och pågår fram till 31 december 2018.

Kompetensutvecklingen sker genom medarbetarledda dialogseminarier i en nätverksmodell med tvärprofessionella grupper. Genom modellen hoppas projektet på att sprida kunskap och förståelse mellan olika yrkeskategorier och på så sätt skapa ett mer resurseffektivt och patientsäkert arbetssätt kopplat till eHälsa. Ekan Management finns med som lärande utvärderare under projektet, i syfte att hjälpa projektet att nå sina mål.

Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården medför nya möjligheter men ställer även krav på nya arbetssätt och kompetens i användnigen av digitala verktyg och tjänster. För den enskilda medarbetaren kan det innebära en utmaning att följa med i utvecklingen. Det är därför viktigt att vi kan skapa förutsättningar för kompetensutveckling för våra medarbetare” säger Maria Persson, projektledare eHälsalyftet. ”Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Ekan de kommande åren, och det känns värdefullt att ha en extern part att bolla med”.

Ekan Management har många års erfarenhet av lärande utvärdering/följeforskning och har medverkat som utvärderare vid en rad projekt, både i Västsverige och i Stockholmsområdet. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med ESF-rådet och eHälsalyftet, och stötta projektet i att uppnå önskade resultat.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén