2015-12-08 07:50Nyheter

Effektivare styrning på Fortifikationsverket

null

Under våren 2015 kontrakterades Ekan Management av Fortifikationsverket för att ge stöd i verkets vidareutveckling av sina processer. Syftet var att förstärka processorienteringen som ett kraftfullt verktyg för en effektiv styrning av verksamheten mot uppsatta mål.

Ett projekt, med medarbetare från Fortifikationsverket och Ekan Management, startades upp med genomförandet i tre faser:

Projektgenomförandet delades upp i tre faser:

  • Nulägeskartläggning: Inledningsvis kartlades verkets nuvarande grad av processorientering, huvudprocesskartans uppbyggnad, systemstöd och organisationen kring processarbetet.
  • Målbildsbeskrivning: Med utgångspunkt i nulägeskartläggningen utformades en målbild för verkets processarbete. Inom ramen för målbildbeskrivningen besvarades frågeställningar kring bland annat vilken grad av processorientering verket önskar applicera, hur processorganisationen och förbättringsarbetet bör vara utformat, samt hur processarbetet bör fungera för att stötta styrningen av verket på ett bra sätt.
  • Handlingsplan för fortsatt arbete: Avslutningsvis formade projektet en handlingsplan för hur verket på ett effektivt sätt bör arbeta för att uppnå målbilden. Handlingsplanen inkluderade bland annat en uppdaterad huvudprocesskarta, tidplan och aktiviteter för genomförande, samt prioriteringar i det kommande arbetet.

Projektets arbete genomfördes i tät dialog och med tydlig förankring i verkets ledningsgrupp. Handlingsplanen har avrapporterats under hösten och Fortifikationsverket står nu redo att förbättra sitt processarbete för att effektivare kunna styra verksamheten.

Anders Höier, uppdragsansvarig hos Ekan Management, säger att:

”Fortifikationsverket är ett mycket bra exempel på en organisation som inser vikten av att kontinuerligt utvärdera sina arbetssätt och styrverktyg. Ett synsätt som möjliggör ständiga förbättringar och en verksamhet redo att möta framtiden”.

Kontaktperson Fortifikationsverket: Krister Silemo, Chef Strategiska avdelningen, krister.silemo@fortifikationsverket.se

Kontaktperson Ekan Management: Anders Höier, vice VD och uppdragsansvarig, anders.hoier@ekan.com

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare, med ca 650 medarbetare och geografisk närvaro över hela landet, som på uppdrag av regeringen säkerställer att Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet.

Verksamheten omfattar till exempel att sköta drift av stora garnisoner, underhålla mark och byggnader, bygga nytt och bygga om. Ibland omfattar det även att avveckla, avyttra och skapa förutsättningar för ny verksamhet.

Verkets fastighetsbestånd är brett – allt från enkla kallförråd till byggnadsminnen och högteknologiska, moderna byggnader. Verket äger regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén