2016-11-09 08:39Nyheter

Dynamik som framgångsfaktor för Statoil

null

Den 27 oktober samlades Beyond Budgeting nätverket åter igen i London för det 58 medlemsmötet. Bland de nya medlemmarna i nätverket uppmärksammades COWI, Elliotts, Volvo Cars och Sodexo.

Mötet inleddes med ett hederstal till nyligen bortgångne Jan Wallander (1920-2016) som varit en stor inspirationskälla för nätverket sedan starten i slutet av 90-talet. Enligt Wallander var budgeten bara en detalj som hindrade företag att agera på det sätt som de vill. Decentralisering var den viktiga frågan.

Därefter berättade Bjarte Bogsnes, Statoil, om andra upplagan av boken “Implementing Beyond Budgeting” och jämförelser mellan Beyond Budgeting, Lean och Agil utveckling. De senare har ett smalare fokus medan Beyond Budgeting ser till helheten, samtidigt som ambitionen att vara dynamisk är viktig i samtliga. För Statoil har den dynamiska styrningen varit helt avgörande i en bransch som under senare år testats extra hårt då oljepriset fallit från dryga 100 dollar till en bit under 50 dollar per fat. Tack vare avsaknad av fasta kontrakt i form av en budget har Statoil snabbt kunnat prioritera om och skapa förbättringar som gör att de fortfarande är lönsamma.

Michele Zanini från Management Lab berättade sedan om hur han tillsammans med Gary Hamel och Polly LaBarre arbetar för att reducera eller eliminera byråkrati i företag och organisationer. John Seddon, författare av boken Rethinking Lean Service, tog vid därefter och talade om de problem som uppstår när Lean tillämpas i servicesektorn och hur man bör arbeta för att förbättra serviceföretag. John Little och Dave Adams visade sedan hur man kraftigt förbättrat effektivitet och kundnytta inom hemtjänstområdet i Portsmouth.

Nätverksträffen avslutades med ett praktikfall från tw Telecom där Nevine White Denver, Colorado, USA, berättade hur de genom en förändrad styrfilosofi och effektiva planerings- och uppföljningsprocesser, skapade förutsättningar för tillväxt och lönsamhet 10 år i sträck. Företaget kunde snabbare svara mot förändringar och man prognostiserade t ex en nedgång i ekonomin redan våren 2008, vilket för många blev en verklighet knappt ett år senare. Dåvarande ekonomichefen Mark Peters uttryckte förändringen med “We talk about results, not budget variances”.

För dig som söker inspiration på svenska rekommenderas nyutgivna Beyond Budgeting i praktiken av Knut Fahlén, Ekan Management och Beyond Budgeting Institute. Knut, tillsammans med kollegan Rikard Olsson, kan du även lyssna till genom en inspelad webbföreläsning med samma rubrik. Du hittar webbföreläsningen via länken; Webbföreläsning - Beyond Budgeting i praktiken.        

Vill du veta mer om nätverket och vad ett medlemskap kan ge dig och din organisation?

Kontakta Rikard eller Knut för mer information.

Rikard Olsson, rikard.olsson@ekan.com, 070-766 41 92

Knut Fahlén, knut.fahlen@ekan.com, 073-442 47 71


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén