2016-12-22 08:21Nyheter

Digitalisering i fastighetsbranschen

null

Den 30 november anordnades en nätverksträff inom ramen för nätverket Challengers Network Fastighet med temat Digitalisering/IT-tjänster i fastigheterna.

Challenger Network består av medlemmar som representerar såväl statliga, kommunala som privata fastighetsbolag, förvaltare av både bostäder och lokaler. Träffen inleddes med en gemensam frukost och mingel och fortsatte med att vi fick lyssna till gästföreläsaren Sofia Rangmar, Projektledare inom digitalisering på Willhem. Sofia delade med sig av Willhems projekt ”Tänkande huset” som har fått pris som Sydsveriges smartaste fastighet i samband med fastighetsmässan i Malmö tidigare i år.

Pilotprojektet genomfördes i en fastighet byggd 1956 belägen i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg med målet att med hjälp av modern teknik, energisnål utrustning och solceller minska husets energianvändning samt med hjälp av nya tjänster öka servicenivån gentemot hyresgästerna. Projektet är ett exempel på hur smart teknik och energilösningar kan lyftas in i ett äldre hus och skapa förutsättningar för en digital vardag och ett hållbart boende med miljömässiga, sociala och ekonomiska värden. Trots en markant ökning av elektroniska produkter i byggnaden pekar det sammanlagda resultatet med både solceller och energisnål utrustning på att husets nettoförbrukning av el kommer ha minskat med över 80 % till årsskiftet 2016/2017.

Några exempel på utrustning som infördes:

  • Smart postbox med digitala namnskyltar
  • Digital display i trapphuset för meddelanden och tvättstugebokning
  • Porttelefon, passersystem och nyckeltaggar för ökad trygghet
  • Bokningsskärm i anslutning till tvättstugan
  • Energisnåla tvättmaskiner och torktumlare med värmepumpsteknik
  • Uppkopplade temperaturgivare
  • Närvarostyrd LED-belysning
  • Mobil app med möjlighet att skapa ärenden eller boka tvättstuga

Deltagarna på nätverksträffen tyckte att det var väldigt inspirerande att få ta del av Willhems projekt ”Tänkande huset” vilket resulterade i spännande diskussioner kring de utmaningar och möjligheter som digitalisering kommer att ge för fastighetsbranschen framöver.

Nätverket träffas kvartalsvis med nästa nätverksträff planerad i början av 2017. Deltagarna sätter prägeln på vilka ämnen som behandlas på träffarna. Vi söker nya nätverksdeltagare så kontakta oss gärna för mer information om du är intresserad att delta. Jesper Paulsson, Jesper.Paulsson@ekan.com, managementkonsult på Ekan Management.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén