2019-04-09 08:59Nyheter

Digitalisering av Samhällsbyggnadsprocessen

null

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är ett högaktuellt ämne som berör många. Ekan Management medverkade på Position2030, tillsammans med representanter från bland annat Riksdagen, Boverket, Lantmäteriet, näringslivet och inte minst en mängd specialister inom GIS, för att bidra till utvecklingen mot digitalisering, standardisering och med hela samhällets livscykel i fokus.

På plats i montern deltog Ulf Tengroth och Ann Palmér i många intressanta samtal som ger frågan kraft framåt och breddar dess aspekter.

Ann Palmér medverkade även i ett panelsamtal på ämnet ” Näringslivets perspektiv på och bidrag till en digital samhällsbyggnadsprocess”.

Under panelsamtalet fick Ann frågan kring nyttan av standardisering i samhällsbyggnadsprocessen. Hennes svar var:

- Genom att ha samma utgångsläge och perspektiv på vilken data som ska föras vidare under samhällsbygggnadsprocessens olika skeden ökar kompetensen hos beställaren. Beställaren som i många fall är den som, efter planering, projektering och byggnation, tar emot byggnaden för att sedan förvalta den under många år får genom standardiseringen stor nytta av en mängd data”.

Om du är nyfiken på vad vi på Ekan Management kan stödja din organisation med kopplat till samhällsbyggnad är du varmt välkommen att ta kontakt med Ann Palmér, ann.palmer@ekan.com, 070-600 85 21


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén