2016-11-08 09:31Nyheter

Digital revolution och styrning med tillit

null

Vi på Ekan Management tog som vanligt möjligheten att vara med när Myndighetssverige samlades för att inspireras på temat ekonomistyrning i staten. Extra roligt i år var att möta våra kunder med beskedet att vi nu är ett av få managementkonsultbolag som via ramavtal med Kammarkollegiet har möjlighet att hjälpa Sveriges myndigheter och statliga bolag med många av de utmaningar och möjligheter som diskuterades under dagen.

Förmiddagen gick i digitaliseringens tecken och handlade både om digitala visioner kring exempelvis e-hälsa och medborgarinteraktion, men också om utmaningarna och vikten av att verka för att de it-politiska målen ska nås. Digitaliseringskommissionen presenterade bland annat de sex strategiska områden som de anser bör prioriteras i digitaliseringspolitiken då de utgör områden som har och kommer ha betydelse för samhällets digitalisering under överskådlig tid.

Deltagarna fick också ta del av både exempel och erfarenheter från Arbetsförmedlingen och Skatteverket, två myndigheter som arbetar med att öka den digitala interaktion för att skapa bättre service och tillgänglighet samtidigt som interna processer effektiviseras. Flera föredrag under dagen handlade om något som Ekan Managements konsulter ofta kommer i kontakt med – svårigheten att gå från ord till handling och leda verksamheten i de förändringsprojekt som digitaliseringen medför såväl avseende rutiner, arbetssätt som styrning och ledning.

Ett viktigt tema under dagen var ”Styra med tillit” kopplat till den tillitsreform som regeringen lyfter fram som handlar om att styrning av myndigheter ska baseras på tillit och förtroende. Vi på Ekan Management ser mycket positivt på att styrningsfrågor i staten diskuteras på detta sätt. Vi har sedan starten arbetat för att styr- och ledningsmodeller ska genomsyras av tillit, förtroende och transparens. I rollen som representant för Beyond Budgeting Institute (www.bbrt.org) samverkar vi med en rad företag och organisationer för att utveckla både synsätt och styrmodeller i denna riktning.

Även i år fick vi många intressanta samtal i vår monter och många av dem handlade om just dynamisk styrning av statliga myndigheter och bolag. Vi mötte också ett stort intresse för att fortsätta arbetet med att utveckla ekonom-/controllerrollen och att stödfunktioners arbetssätt behöver förnyas. Vi på Ekan Management ser fram emot att fortsatta arbetet med att hjälpa våra kunder att utvecklas nom dessa områden.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén