2015-10-20 10:30Nyheter

Den nya ekonomifunktionen

null

Torsdagen den 15 oktober samlades ett 60-tal alumner från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för en lunchföreläsning om Framtidens ekonomifunktion. Arrangör var Civilekonomerna Handels Vänner.

Rikard Olsson, managementkonsult på Ekan Management, och dessförinnan chefscontroller på AstraZeneca, var föreläsare för dagen.

Rikard inledde med ett nedslag i dagens verklighet med en allt mer osäker och snabbt föränderlig omvärld med stora utmaningar i form av globalisering, datorisering och automatisering. Han fortsatte sedan med att knyta denna verklighet till ekonomifunktionens roll. Rikard menar att utvecklingen innebär nya krav på ekonomifunktionen för att klara nutidens och framtidens utmaningar.

Forskning visar t ex att över 50 procent av all ekonomisk riskhantering läggs på kontroll av finansiell rapportering och legala frågor samtidigt som 95 procent av alla företag som kollapsar gör det av strategiska eller verksamhetsmässiga skäl. Endast två procent kollapsar på grund av brister i finansiell rapportering. För att ekonomifunktionen ska kunna hävda sig framöver behöver den därmed erbjuda ett mer strategiskt stöd. Rikard beskriver vidare hur detta kan ske genom att separera de vertikala specialistkompetenserna från de stödjande transaktionella tjänsterna och de mer affärs- och beslutsstödjande funktionerna. Om även HR, IT och Inköp följer samma logik finns ytterligare potential till strategisk samordning. Rikard betonar även att i denna moderna ekonomifunktion blir i många fall personliga egenskaper  så som förmåga att utmana och kommunicera med icke-ekonomer mycket viktigare, och formell kompetens endast en hygienfaktor.

Om du vill veta mer om Ekan Managements tankar och erfarenheter kring ekonomifunktionens utveckling, kontakta Rikard Olsson.

Epost: Rikard.Olsson@ekan.com

Telefon: 031-761 60 25.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén