2016-04-19 11:30Nyheter

Bortom budget och controllerns roll

null

Den 16 mars gick årets upplaga av Verksamhetsstyrning 2.0 av stapeln i anrika Bonnierhuset i Stockholm. Verksamhetsstyrning 2.0 är en konferens för Business Controllers och ambitionen med konferensen är att ge controllers praktisk kunskap från case och erfarenhetsutbyten. Rikard Olsson, Minni Raij och Evelina Kambre Öberg representerade Ekan Management som deltog för femte året i rad. De drygt 200 deltagarna guidades skickligt genom dagen av dagens ordförande Kerstin Andersson, CFO och vVD för IL Recycling.

Ett återkommande tema under dagen var controllerns roll och organisering av controllerfunktionen som stödfunktion till verksamheten. Kvalitetssäkrade beslutsunderlag, mandat och befogenheter i kombination med personliga egenskaper och en vilja att låta controllern ta plats för att stödja verksamheten i dess uppdrag var några av de framgångsfaktorer som lyftes fram.

Vi kom att delta i många spännande samtal med både gamla kunder och nya bekantskaper såväl i vår välbesökta monter som i de mycket populära rundabordssamtal som Rikard Olsson ledde på temat ”Proaktiv styrning anpassad till affärsmiljön”. Samtalen omfattade frågor om hur intäkts- och kostnadsstrukturen ser ut, vilken förutsägbarhet som finns på intäktssidan och vilken reaktionsförmåga vi har på kostnadssidan? Är balansen rätt mellan affärsrisk och finansiell risk? Vad innebär en proaktiv styrning och hur kommer vi ifrån den traditionella budgetens inlåsningseffekter?

Det sistnämnda temat väckte även stor uppmärksamhet och uppskattning under dagens första föreläsning Driving performance management in Maersk med Jesper Krüger, Head of Group Performance & Analysis A.P. Möller - Maersk. Han beskrev hur företaget förändrats till ett mer renodlat konglomerat och hur de för att bli mer affärsmässiga och snabbrörliga tar stöd av en ny styrmodell, bortom budgetstyrning, som skiljer på resursallokering, målsättning och prognos. Effekterna visar sig genom ett ökat engagemang hos medarbetare och chefer samtidigt som det nya arbetssättet frigör resurser och tillhandahåller bättre beslutsunderlag.

Ekan Management är svensk representant för nätverket BBRT (Beyond budgeting Roundtable) och vi mötte under dagen ett stort intresse kring att utveckla dynamiska styrmodeller för verksamheten som skapar förutsättningar för proaktiv styrning. Ett intresse som vi ofta möter från såväl privata som offentliga aktörer. Ta gärna kontakt med oss om du vill fortsätta samtalet om dynamisk verksamhetsstyrning och hur just din verksamhet kan utvecklas. 

För dig som missade rundabordssamtalet om proaktiv styrning ges en ny möjlighet via vårt webinar på temat den 20 april, vilket senare även publiceras i inspelad form. Anmälan sker på länken nedan. 

Webinar: Proaktiv styrning anpassad till affärsmiljön

För dig som vill läsa mer om moderna stödfunktioner rekommenderar vi intervjun med Rikard Olsson i Civilekonomen enligt följande länk.

Artikel: Dags att tänka om!


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén