2021-03-30 16:19Nyheter

Bolagsstyrelserna är draglok ut ur pandemin

null

Bibehållna arbetstillfällen och goda ekonomiska resultat, trots pandemin, är ett fint betyg för många bolagsledningar inom många branscher. Kanske inte minst i den tekniktunga industrin som är så viktig för både näringslivet och samhället i stort. 

Sveriges storbolag har bevisligen genomgående lyckats navigera i denna kris, trots dystra tongångar i pandemins första fas. I det känsliga läge som både Sverige och världen befinner sig i, ligger det utan tvekan ett fortsatt stort ansvar på ledningarna i de stora tekniktunga bolagen, då denna sektor nu måste agera draglok i en tid då samhället är i mycket stort behov av skatteintäkter.

Ekan och StyrelseAkademien i samverkan

Volatila, snabbrörliga och svårberäkneliga marknader kräver snabbfotade, digitaliserade och agila företag. I slutänden innebär det att motsvarande förväntningar ställs på bolagens styrelser. Kraven på ett initierat och proaktivt styrelsearbete har aldrig varit större. 

I dessa tider vill Ekan Management och StyrelseAkademien Västsverige (SAV) bidra till att stödja och utveckla styrelsers och bolagsledningars viktiga arbete. Ekan Management och SAV har därför inlett en samverkan där Ekan tar med sig sin långa erfarenhet av operativ bolagsstyrning baserat på dynamiska styrmodeller och SAV i sitt ställe sin gedigna erfarenhet samt kunskap om professionellt styrelsearbete. Dag Larsson, VD Ekan Management, belyser vikten av att få med sig styrelsen på vägen ut ur pandemin:

- Utveckling och anpassning i en ny tid måste initialt förstås och accepteras av styrelsen för att ge kraft och verkställighet. Inom flera områden kräver förändrade förutsättningar radikalt förändrade tankesätt inom styrning och ledning – alltså det vi kallar Management innovation. Styrelsen behöver då fungera som en generator och inte som en konservator. I denna typ av frågor tror vi att Ekans och SAV:s samarbete kan bidra till mycket gott.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth