2020-09-25 11:17Nyheter

Boken som utmanar traditionell styrning i offentlig sektor

null

Knut Fahlén, Doktor i företagsekonomi och senior managementkonsult på Ekan Management, har tidigare rönt internationell uppmärksamhet för sina böcker om Beyond budgeting i praktiken och Dynamic Management Strategy. Tankesättet innebär ett alternativ till traditionell styrning och bygger på en agil approach till att styra och leda verksamhet, ekonomi och människor. Det har utmanats av representanter inom offentlig förvaltning med avseende på de särskilda förutsättningar som råder där. Nu kommer svaret i form av Knuts tredje bok, Situationsanpassad Ekonomi- och Verksamhetsstyrning – Tillit, effektivitet och styrning.

I den här boken beskriver Knut komplexiteten i att vara styrd av lagar och förordningar samtidigt som verksamheten effektivt ska producera samhällstjänster till nytta för medborgare och det allmänna. Begreppen tillitsbaserad styrning och New Public Management (NPM) diskuteras. Med teoretiska och praktiska exempel utmanas traditionell budgetstyrning och alternativ för att möta krav på kostnadseffektivitet och servicekvalitet presenteras.

Boken riktar sig till dig som är chef och ledare eller som arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Boken släpps 28 september och finns att beställa på Komlitt förlag.

Behöver er verksamhet en injektion för att förverkliga morgondagens agila ekonomi- och verksamhetsstyrning? Kontakta Knut Fahlén och påbörja förändringen.


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén