2013-12-02 09:04Nyheter

Beyond Budgeting på Controller Summit

null

Den 21-22 november arrangerade Affärsvärlden Controller Summit i Stockholm.  Ett 60-tal
controllers samlades för att lyssna till spännande föredrag och delta i rundabordssamtal relaterat till den moderna controller-rollen.

Under arrangemangets andra dag höll Ekan Managements Rikard Olsson ett mycket uppskattat föredrag under rubriken Beyond Budgeting – framåtblickande trend förändrar gamla rutiner. Rikard utgick i sin presentation från det nya komplexa ledarskapet som ställer ökade krav på att vara snabbrörlig och flexibel i en ständigt föränderlig värld. Rikard förklarade hur ledningen med hjälp av målstyrning och prognostisering, som ett alternativ till traditionellt budgetarbete, kan skapa effektivare och bättre beslutsunderlag anpassade till dagens verklighet. Rikard visade även hur konceptet kan tillämpas genom att utgå från verksamhetens kostnads- och intäktsflöden. 

På talarlistan fanns bland andra även Henrik Fellesson, Group Controller på Scania, som berättade hur man infört LEAN inom sin ekonomifunktion, och Sofia Hultberg, CFO på Elverket Vallentuna, som berättade om hur företaget framgångsrikt uppnått ekonomisk stabilitet under omfattande organisatoriska förändringsprocesser. Övriga föredrag kretsade kring styrmodeller, strategier för analys och uppföljningsarbete, och ledarskap.

Ekan Management är Beyond Budgeting Institutes, BBI:s, officiella representant i Sverige.

Vill du veta mer?

Kontakta Rikard Olsson.

E-post: rikard.olsson@ekan.com  

Telefon: 031-761 60 25Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Peter Thorslund
Senior Managementkonsult, Ansvarig Kvalitet och Marknad
Peter Thorslund
Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson
Dag Larsson
Senior advisor
Dag Larsson
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Torbjörn Grahn
Senior Managementkonsult
Helene Nuder
Susann Gebart
Senior Managementkonsult
Susann Gebart
Sara Andersson
Managementkonsult
Sara Andersson
Petra Bredehorst
Senior Managementkonsult
Petra Bredehorst
Patrik Torgersson
Senior Managementkonsult
Patrik Torgersson
Mia Svenheden
Senior Managementkonsult
Mia Svenheden
Magnus Fritsch
Senior Managementkonsult
Magnus Fritsch
Lisa Magnusson
Managementkonsult
Lisa Magnusson
Julia Viklund
Managementkonsult
Julia Viklund
Josefine Jartell
Anbudskoordinator
Josefine Jartell
Ida Larsson
Ekonomi- och administration
Ida Larsson
Helena Blomberg
Managementkonsult
Helena Blomberg
Hanna Westberg
Managementkonsult
Hanna Westberg
Diana Lim
Managementkonsult
Diana Lim
Anton Karlsson
Managementkonsult
Anton Karlsson
Ann-Britt Andersson
Ekonomi- och administrationsansvarig
Ann-Britt Andersson
Anna-Karin Nilsson
Managementkonsult
Anna-Karin Nilsson
Johan Frisack
Senior Managementkonsult
Johan Frisack
Ann Sjöberg
Senior Managementkonsult
Ann Sjöberg
Ann Palmér
Senior Managementkonsult
Ann Palmér
Andreas Öst Wifstrand
Managementkonsult
Andreas Öst Wifstrand
Anders Wendesten
Senior Managementkonsult
Anders Wendesten
Ulf Tengroth
Senior Managementkonsult
Ulf Tengroth
Lena Helander
Senior managementkonsult
Lena Helander
Lucas Rolfsson
Senior Managementkonsult
Lucas Rolfsson
Jesper Winther
Senior Managementkonsult
Jesper Winther
Rikard Olsson
Senior Managementkonsult
Rikard Olsson
Hans-Owe Sjöö
Senior managementkonsult
Hans-Owe Sjöö
Affärsområdesansvarig Automotive
Anna Segerberg
Senior Managementkonsult
Anna Segerberg
Evelina Kambre
Senior Managementkonsult
Evelina Kambre
Christian Maloney
Senior Managementkonsult
Christian Maloney
Petra Lundgren
Senior Managementkonsult
Petra Lundgren
Knut Fahlén
Senior Managementkonsult, PhD
Knut Fahlén